Hit (5552) K-971

Devleti Aliyye (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1)

Yazar Adı : Halil İnalcık İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-17 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-10-17

Devlet-i Aliyye (Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar 1)

Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı tarihçiliğinin önemli isimlerinden Halil İnalcık’ın yarım yüzyılı aşan çalışmalarının bir ürünü.

Eserin bu ilk cildi, Osmanlı Devleti’nin bir beylikten Orta-Doğu ve Balkanlar’ı hükmü altına alan güçlü ve köklü bir imparatorluk haline gelişine odaklanıyor.

İnalcık Osmanlı Klasik Dönemi’ni sadece siyasi tarih olarak ele almıyor.

Siyasi tarihin toplumsal–ekonomik alt-yapısını, yani nüfus hareketleri, göçler, kitlelerin temel ihtiyaçları, tarım ve ticaretin bu ihtiyaçları karşılama şekilleri ve şehirleşme konularında da analizler yapıyor. Tarihsel sorunları açıklamada geçmişten gelen geleneksel zihniyet ve kurumlar çerçevesinin tespitine girişiyor.

Genç Selçuklu döneminden I. Ahmed’in saltanatının başlangıç yıllarına uzanan üç yüzyıllık süreye dair araştırmalarını elden geçirerek bütünleştirdiği bu cilt, Osmanlı Devleti’nin bir parçası olduğu Avrupa Devletler Sistemi’nin girdiği büyük ekonomik bunalımla sonlanıyor.

<
...