Hit (4416) K-979

Defteri Ahbar

Yazar Adı : Abdurrahman Hibri Efendi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Defter-i Ahbar [Defter-i Ahbârân-ı Kanun-ı Şehinşâh-ı Padişâh-ı Alempenâh-ı Âl-i Osman (Âlem­lerin Sığındığı Osmanlı Ülkeleri Padişahı Kanunlarının Haber Defteri)]

Tarihe dair bir eser olup, altı defter ve bir hatimedir.

I. Osman’dan itibaren Sultan İbrahim devri olaylarını içine alır.

Kitap tek nüshadır [İstanbul Velîyüddin Efendi kü­tüphanesi, Nu. 1418].

<
...