Hit (5749) K-757

Cevahirül Ahbar Fi Hasailil Ahyar

Yazar Adı : Celalzade Koca Nişancı Mustafa Bey İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Cevahirü’l-Ahbar Fi Hasaili’l-Ahyar

Arab müelliflerinden Ebu Hafs Ömer İbn-i İbrahim Ensari’nin (Ahsenü’l-Kasas) olan Hz. Yusuf (a.s.) kıssasına dair (Zehrü’l-Kimam) ismindeki eserinin tercemesi olup nefis yazılı ve cildi bir nüshası Nuruosmaniye Kütüphanesindedir.

...