Hit (5200) K-714

Büluğul ereb fi marifeti ahvalil Arab

Yazar Adı : Cemalüddin Mahmud Şükri b. Abdillah b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Bülûğu'l-ereb fî ma'rifeti ahvâlil-'Arab

Stockholm'de­ki Doğu Dilleri Konseyi'nin teklifi üzerine kaleme alınan ve Câhiliye dönemi Arap tarihi ile ilgili olan eser, İsveç Kralı II. Oscar tarafından ödüllendirilmiştir.

Üç cilt halinde yayımlanan (Bağdat 1314) ese­rin Müntehe't-taleb adıyla Türkçe'ye de çevrildiği kaydedilmektedir (bk. Ahbârü't-türasi'l-islâmi, V, 31).

...