Hit (4218) K-641

Ahbaru Mülukid Devletis Selçukiyye

Yazar Adı : Ali b. Zafir İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-06 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

Ahbâru Mülûki 'd-devleti 's-Selçûkiyye

Selçuklular'a dair müstakil bir eser ola­rak zikredilmesine rağmen ed-Düvelül-münkap'a'nın bir cüzü olarak kabul edilmektedir.

<
...