Hit (3935) K-716

Ahbaru Bağdad ve ma cavereha minel kura vel bilad

Yazar Adı : Cemalüddin Mahmud Şükri b. Abdillah b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahbâru Bağdâd ve mâ câverehâ mine'l-kurâ ve'l-bilâd

Bağdat tarihine dair olan bu eser dört cilt halinde basılmıştır (Bağ­dat, ts).

<
...