Hit (4678) K-590

Latin Hurufu Lisanımızda Kabili Tatbik midir

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

La­tin Hurûfu Lisanımızda Kâbil-i Tatbik midir?

Harf inkılâbın­dan dört yıl önce İzmir İktisat Kongresi sırasında yeniden gündeme gelen ve git­tikçe artan bir şiddetle münakaşa edi­len "istibdâl-i hurûf" (alfabe değişikliği) meselesi hakkında Tanin ve İleri gaze­telerinde değişiklik lehinde çıkan ma­kalelere karşı kaleme alınmış bir risa­ledir.

Kapağında adı ayrıca Latin harfle­ri ve Fransızca imlâ ile Latine Houroufi Liçanimiza Kabil-i Tatbik midir? şek­linde de yazılmış bulunan bu reddiyede Ali Seydi kullanılmakta olan Arap harfle­rini daha çok millî ve mantıkî bakış açısından müdafaa edeceğini belirt­mektedir.

Konu üzerindeki tartışmala­rın eski millî harflere dönüş, sırf Arap ahenk ve telaffuzuna (mahreç) has harfleri alfabemizden çıkarma, bazı ilâveler­le Latin harflerini kabul ve kullandığı­mız alfabede yapılacak değişiklikler ol­mak üzere dört esas noktada toplana­bileceğini söyler.

Birinci teklifin imkân­sız, ikincisinin ancak çok iyi bir hazırlık ve araştırmadan ve bu esaslara göre dü­zenlenmiş bir sözlükten sonra mümkün olacağını, bu takdirde de çocuklarımıza Kur'an öğretebilmek için ayrıca gayret göstermek gerekeceğini izah eder.

La­tin harflerinin kabulü meselesine gelin­ce, bunun dinî mahzurları ile diğer müslümanlar bakımından doğuracağı güç­lükleri bir tarafa bırakarak, o gün için pek az savunucusu bulunan bu değişik­liğin gerçekleşmesi halinde uğranılması kuvvetle muhtemel zararları gözler önüne serer ve kullanılan alfabenin birçok olumlu özelliğe sahip olduğunu belirtir.

Bu özellikleri de tarihî ve ilmî delillerle açıklar.

Ali Seydi'nin bu küçük kitapçığı A. Galanti'nin Latin harflerinin kabulüne karşı çıkan eserlerinden sonra en ciddi çalışma niteliğindedir.

İstanbul'da 1340 da basılmıştır.

...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort