Hit (4736) K-588

Lisanı Osmanide Müstamel Lugatı Ecnebiyye

Yazar Adı : Ali Seydi Bey İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Lisân-ı Osmânî'de Müstamel Lugat-ı Ecnebiyye

Türkçe'de kullanılan Batı kay­naklı kelimeler hakkında yazılmış ben­zerleri arasında en hacimli lügat olan bu eserin adına Ali Seydi'den bahseden kaynaklarda rastlanmadığı gibi, aynı ko­nuda bir sözlük hazırlayan M. Nihat Özön de daha önce yazılmış sözlüklerden bahsederken Ali Seydi'nin bu eserini zik­retmez.

Ancak Özön, kitabını meydana getirirken faydalandığı "eserlerinden ör­nek alınmış yazarlar" listesinde A. S. ru­muzuyla Ali Seydi'den örnek aldığını be­lirtmektedir.

İstanbul'da 1327 de basılmıştır.

<
...