Hit (5729) K-311

Büyük Çağatay Lü­gati

Yazar Adı : Ahmed Vefik Paşa İlim Dalı : Sözlük
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Büyük Çağatay Lü­gati

Hazırladığı büyük Çağatay lü­gati bulunamamıştır.

9000 kadar kelime ihtiva ede­ceği, hatta bir ara basılmak üzere bu­lunduğu bile söylenmiş ise de eser or­taya çıkmamıştır.

Ubicini daha 1855'te onun basılmamış çeşitli yazıları ve ista­tistik araştırmaları olduğundan bahse­der.

<
...