Hit (609) Y-2191

Ethem Ruhi Fığlalı

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Burdur D.Tarihi : 1937
Görevi : Akademisyen,Dekan,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihçisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ethem Ruhi Fığlalı
Burdur İstiklâl ilkokulu (1949),
Burdur Lisesi (1955)
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1959) mezunu.
Konya (1961-64),Burdur (1964-65),Kayseri (1965-66) İmam-Hatip Liselerinde öğretmenlik yaptı.
Sonra izmir (1966-70) ve Kayseri (1970-71) Yüksek İslâm Enstitülerinde Türk-İslâm Medeniyeti Tarihi öğretmenliği,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1970-72) İslâm Mezhepleri Tarihi öğretim asistanlığı yaptı.
1972'de AÜ İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Kürsüsünde "İbâdiye'nin Doğuşu ve Görüşleri" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.
1974-75 yılları arasında İngiltere-Cambridge University Faculty of Oriental Studies'de "Senior Lecturer" olarak İslâm Mezhepleri ve Tarikatları konusunda dersler verdi ve sahasında araştırmalarda bulundu.
Yurda dönüşünde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde "Ahmedi-ye Mezhebi (Kadıyanilikf teziyle doçent (1977)
ve "Mesih ve Mehdi İnancı Üzerine (Mezhepler Tarihi Açısaldan Bir Tetkikf konulu çalışmasıyla profesör unvanım kazandı (1982).
1982, 1985, 1988 ve 1991'de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına dört kez atandı.
1984 Üniversite Senatosu tarafından Üniversitelerarası Kurul Temsilciliğine seçildi,
Dekanlık görevinin yanında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevini yürüttü.
1995'te YÖK tarafından Türkiye Sosyal Bilimler Millî Komitesi Beşeri Bilimler Alt Komitesi üyeliğine seçildi.
YURT-KUR Yönetim Kurulu üyeliğine 2. defa seçildi.
1998'de Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne 2. defa,
1999'da YURT-KUR Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Branşı ile ilgili makalelerini; Dokuz Eylül, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi İslâm İlimleri Enstitüsü dergilerinde yayımladı.
Türk Ansiklopedisi, Dergâh Yayınevi İslâmî İlimler Ansiklopedisi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi yazı kurullarında yer aldı.

ESERLERİ:


ARAŞTIRMA-ÎNCELEME:

 • Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri (1980),
 • İslama Karşı Cereyanlar: Babaîlik ve Bahaîlik (Mekke, 1981),
 • İbâdiye'nin Doğuşu ve Görüşleri (1983),
 • Imamiye Şiası (1984),
 • Kadiyanilik (Ahmediyye Mezhebi, 1986),
 • Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi (komisyon başkanı, 1987).

ÇEVİRİ:

 • İslamda Sosyal Dayanışma (Prof. Muhammed Ebu Zehra'dan, 1969)
 • İslâmda Siyasî ve İtikadî Mezhepler Tarihi (Prof. Muhammed Ebu Zehra'dan, 1970),
 • Şiî-İmamiyye'nin İman Esasları (îbn Bâbeveyh el-Kumfden, 1978),
 • İslâm Sufileri (R. A. Nicholson'dan, 1978),
 • Mezhepler Arasındaki Farklar (Ebû Mansur Ab-dülkadir el-Bağdadî'den, 1979),
 • İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri (Prof. W. Montgomery Watt'dan, 1981),
 • Türkiye'de Alevilik ve Bektaşilik (1990).
 • Ayrıca ders kitapları vardır.

<