Hit (913) Y-3349

Kadir Gömbeyaz

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihçisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

Kadir Gömbeyaz

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2001.

Yüksek Lisans: "Makâlât Geleneğinde İmam el-Eş'arî", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

Doktora: "İslam Literatüründe İtikadi Fırka Tasnifleri", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam Ediyor.

Kitap

· “Kelamda Bilgi Problemi” İlahiyat Fakülteleri V. Kelam Anabilim Dalı Eğitim-Öğretim Meseleleri ve Koordinasyon Toplantısı ve Kelam’da Bilgi Problemi Sempozyumu, (Arş.Gör. Orhan Şener Koloğlu ve Arş.Gör Ulvi Murat Kılavuz ile birlikte).

Makale

· “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi”, UÜİFD, cilt: 14, sy: 2, 2005, ss. 147-160. (Bkz. http://kutuphane.uludag.edu.tr/Univder/PDF/ilh/2005-14(2)/M8.pdf).

Kitap Tanıtımı

· İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Tarihi Arka Planı, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi, Haz. Sönmez Kutlu, Tanıtan: Kadir Gömbeyaz, Marife (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı), yıl: 5, sayı: 3, Konya, Kış 2005, ss. 463-466.

· Ehl-i Sünnet’e Giden Yolda İbn Küllâb ve Küllâbiye Mezhebi, Tevfik Yücedoğru, Tanıtan: Kadir Gömbeyaz, Usûl İslam Araştırmaları, sy: 5, Ocak-Haziran 2006, ss. 215-219.