Hit (829) Y-79

Mustafa Ekinci

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mekinci@harran.edu.tr
D.Yeri : Şanlıurfa D.Tarihi : 1960
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Mezhepler Tarihçisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce, Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-25 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Ekinci

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi, (1981).

Y.Lisans: Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi

Doktora: “Erdebil Tekkesi’nin Kuruluşu, Gelişmesi ve Anadolu’daki Dinî ve Siyasî Faaliyetleri,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (1997).

ESERLERİ

Kitap

· Anadolu Alevîliği’nin Tarihsel Arka Planı (Doktora Tezi), Beyan Yayınları, 2002 İstanbul.

· Şah İsmail ve İnanç Dünyası, Elif Matbaası, 2006 Şanlıurfa.

Kitapta Bölüm

· “Yavuz Sultan Selim Döneminde Osmanlı-Safevî İlişkileri ,” H.C. Güzel, K. Çiçek ve S.Koca (der.), Türkler içinde, c.9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

Çeviri Kitap

· Ehl-i Sünnet ve Şia’ya Göre Hz. Muhammed, Ebu’l-Hasen en-Nedvî, ter: Mustafa EKİNCİ, Elif Matbaası, 2001 Şanlıurfa.

Hakemli Makale

· “Alevîliğin Temel Kaynaklarından Biri Olan Buyruk’un İman ve İslam Esasları Açısından Değerlendirilmesi,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/13, 2004.

· “İmamiyye Şiası’nda Takiyye anlayışına yeni bir yaklaşım,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/15, 2006.

· “Şah İsmail’in Mahlası Hataî Kelimesinin Etimolojisi,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/13, 2004.

Ulusal Tebliğ

· “Bektaşî-Alevî Kültüründe İnsan Sevgisi,” I. Ulusal Kutlu Doğum Sempozyumu, Şanlıurfa İl Müftülüğü ve Şanlıurfa İlahiyat Fakültesi Geliştirme Vakfı, Şanlıurfa, 2007.

Uluslar Arası Tebliğ

· “Mevlana’nın, İtikadî İslam Mezhepleri Arasında Tartışmalı Olan Bazı Konular Hakkındaki Görüşleri,” Uluslararası Mevlana ve Mevlevîlik Sempozyumu, Şanlıurfa, 26-28 Ekim 2007.

· “Şah İsmail’in Mahlasının Hataî mi Hatayî mi olduğu Problemi?” Uluslararası I. Kısas Alevîliği Sempozyumu, Şanlıurfa, Mayıs 2006.

Sempozyum

· “Dünya-Ahiret Kavramlarının Analizi’ Adlı Bildirinin Müzakeresi, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, “Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi”, İlahiyat Fakülteleri Kelam Anabilim Dalı VII. Eğitim-Öğretim Meseleleri Koordinasyonu Toplantısı ve Sempozyumu, s. 57-61, 06-08 Eylül 2002 Çorum.