Hit (810) Y-4765

Mustafa Vasıf, Çömez

Künyesi : Lakabı : Çömez
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Kastamonu D.Tarihi :
Ö.Yeri : Ö.Tarihi : 1853
Görevi : Hattat,Kaymakam Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-10-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Vasıf, Çömez (ö. 1269/1853)
Osmanlı hattatı.

Kastamonu'nun Aksu köyündendir.
Ailesi Kadıoğulları diye bilinir. Gençliğinde İstanbul'a giderek sülüs-nesih yazılarını Kebecizâde Mehmed Vasfı'den meşkedip icazet aldı ve hocasının verdiği Çömez lakabıyla tanındı. Ayrıca Lâz Ömer diye bilinen Ömer Vasfi'den faydalandı.

1. Abdülhamid'in Bahçekapı'daki türbesinde baş-türbedarlık ve Hamîd-i Evvel Vakfı kâimmakâm vekilliği vazifelerinde bulundu.
Sülüs-nesihle yazdığı kıtasına [ve hilyelerine rastlanmaktadır.
Mushaf da yazmıştır. Mushaf gibi uzun metinler için tercih edilen "cava kalemi"-ni hacca gittiği zaman Cavalı Müslümanların elinde görerek İstanbul'a getiren de Mustafa Vâsıf Efendi'dir.
Vefatında Eyüp Sultan Camii'nin deniz tarafından duvar bitişiğine defnedilmiştir. Kitabesinde "serlevha-i hattatın" olarak vasıflandırılan Mustafa Vâsıf'ın kabri halen durmaktadır.
Onun en büyük hizmeti, Kazasker Mustafa İzzet Efendi gibi hat sanatı tarihinin bir büyük üstadını yetiştirmesidir.
Mustafa İzzetin tahsil gördüğü Enderun'da ve Galata Sarayı'nda Vâsıf Efendi'nin hocalığına dair bir kayıt bulunmadığından bu öğrenimin hususi olarak usta-çırak usulüyle gerçekleştirildiği söylenebilir.
Mustafa Vâsıf'ın oğlu Çömezzâde Muhsin Bey de babasının yetiştirdiği bir hattattır. Ravza-i Mutanhara'daki celî sülüslerin yazılması için Medine'ye giden Abdullah Zühdü Efendi'ye bu çalışmalarında yardım etmiştir.
Sultan Abdülaziz'in sandukası üzerindeki pûşîdenin celî sülüs yazıları da ona aittir.