Hit (1675) Y-3649

Adem Tutar

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : atutar@firat.edu.tr
D.Yeri : Adana D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Adem Tutar

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Adana

Doğum Tarihi: 1964

Yabancı Dil: İngilizce - Arapça

Lisans: Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi 1987

Yüksek Lisans: Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992

Doktora: İnönü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

Doçentlik: Ankara 2005

ESERLERİ

Kitap

· Yrd. Doç. Dr. Adem TUTAR, XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Halep Sancağı'nda Dinî Yapı, Elazığ, 2003

Makaleler

· Adem. Tutar, "XIX. Yüzyılın Sonlarında Kozan Sancağında Müslümanlar ve Gayrimüslimler", Dini Araştırmalar, Dini Araştırmalar, 149–164, Mayıs, 2002

· Adem. Tutar, "İslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı", Türkler, Editörler: H.Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, 868–873, 2002

· Adem. Tutar, "Dede Korkut Kitabında Dini Motifler", .Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 241–251, 1996

· Adem. Tutar, "Hz. Muhammed S.A.S ve Sabır", Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 137–144, 1999

· Adem. Tutar, "Osmanlı Döneminde Antakya'nın Nüfusu ve Dini Yapısı (1860–1921)", Fırat Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 5, 71–79, 2000

· Adem. Tutar, "Osmanlı İdaresinde Belen'in Nüfusu ve Dini Yapısı (1865–1914)", Fırat Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 5, 437–441, 2000

· Adem. Tutar, "XIX. Yüzyılın Sonlarında İskenderun Kazasında Müslümanlar ve Gayrimüslimler", F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 61–70, 2002

· Adem. Tutar, İslam Tarihinde Hac İbadetinin Ortaya Çıkışı ve Hz. Muhammed'in Hac Emirliğini Tesisi", F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 75–86, 2001

· Adem TUTAR, XIX. Yüzyılın Sonlarında Cebel-i Bereket Sancağında Müslümanlar Ve Gayrimüslimler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 145–158, 2003

· Adem TUTAR, XIX. Yüzyılın Sonlarında Adana Sancağında Müslümanlar Ve Gayrimüslimler, Türk Dünyası Araştırmaları, 144, 197–206, Haziran,2003

· Adem Tutar, İşgal Yıllarında Hatay'ın Demografik Yapısı, Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, (Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler), Elazığ, 723–734, 2002

· Adem Tutar, XIX. Yüzyılın Sonlarında Mersin Sancağında Müslümanlar Ve Gayrimüslimler, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9/2, 23–36, 2004

· Adem Tutar, XIX. Yüzyılın Sonlarında İç-İl Sancağında Müslümanlar ve Gayrimüslimler, Türk Kültürü Dergisi, S. 517–518, s. 167–182, Mayıs-Haziran 2006

Sempozyumlar

· Adem TUTAR, İşgal Yıllarında Hatay'ın Demografik Yapısı, Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, (Tarihten Günümüze İç ve Dış Tehditler), 723–734, Elazığ, Ekim,2001

website women affair open