Hit (1673) Y-3370

Ali Aksu

Künyesi : Doç. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta : aksu2004@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi : 15.06.1966
Görevi : Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : İslam Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce, Romence Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-11-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Ali Aksu

15 Haziran 1966 doğumludur.

1989 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.

Yüksek Lisansını 1995 yılında, Doktorasını 1999 yılındaSelçuk Üniv. Sos. Bil. Enst. İslam Tarihi Bilim Dalında tamamlamıştır.

Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde 1999 yılında Yrd. Doç. Dr.,

2005 yılında da Doç. Dr. olmuştur.

Kitap/Çeviri:

Emevi Devleti’nin Yıkılışı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007.

Emel Mecmuası (1915-1916) (Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte),Köstence 2003.

Romanya Türklerinin Dünü, Bugünü, Bükreş 2003.

Makaleleri:

Hakemli Dergiler:

“Emevi Devleti’nin Yıkılış Nedenleri Üzerine Bazı Mülahazalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Ubeydullah b. Ziyad’ın Siyasi Faaliyetleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Asr-ı Saadette ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Mülahazalar (İstişare, Emr-i Bi’l-Ma’ruf Nehy-i Ani’l-Münker ve Muhalefet Kavramları Bağlamında), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

"Asr-ı Saadette ve Emeviler Döneminde Lakap Takma ve Halifelerin Lakapları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

“Emevilerin, Abbasiler tarafından Soykırıma Uğratılması ve Ebu’l-Abbas’ın Bu Soykırımdaki rolü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Yezid b. Velid’in Hayatı ve Halifeliği”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2000.

“Emeviler Döneminde Kadının Durumu”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

“Rasulullah’ın Da’vetindeki İnceliklerden bazı Kesitler”, Diyanet İlmi Dergi, Aralık 1999.

“İfk Olayı Üzerine Bir değerlendirme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004.

“Abbasi İhtilal Hareketinin Gizlilik Dönemi Faaliyetleri”, Ekev Akademi Dergisi, Ankara 1999.

“Haccac b. Yusuf (Hayatı ve Siyasi Faliyetleri)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1998.

M. J. Kister, Mekke ve Temim, İlişkisel Yönleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2003.

M. J. Kister, Mekke ile İlgili Bazı Rivayetler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2002.

M. J. Kister, Taif Üzerine Bazı Mülahazalar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004

M. J. Kister, et-Tahannüs: Kelime Kavramı Üzerine bir Deneme, Tasavvuf Dergisi, Ankara 2000.

M. J. Kister, Bi’rimaune Seferi, (Yrd. Doç Dr. Ünal Kılıç ile birlikte), İstem Dergisi, Konya 2003.

Elias H. Tuma, İlk Dönem Arap Ekonomi Politikası, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2000.

Ali b. Salih el-Humeymid, Karahanlılar ve İslam’ın Yayılışında Gösterdikleri Çabaları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuası, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2005.

M. J. Kister, El-Hîre, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2005.

Emeviler Döneminde Sosyal Tabakalaşma, İstem Dergisi, Konya 2007.


Bildiriler:

Ulusal:

“Rasulullah’ın İslam’a Da’vet Metodu Kitapları”, Kitap Sempozyumu, Sivas 2007.

“Nehcü’l-Belâğa’da Hz. Ali’nin Tavsiye ve Uyarıları”, Ali b. Ebi Talib Sempozyumu, İzmir 2007.

Uluslar arası:

“Romanya Türklerinde Müftülük Kurumu”, Balkanlarda Osmanlı’nın İzleri Sempozyumu, (IRCICA), Bükreş 2005.

“Romanya Türklerinde Kültürel Hayat ve Mektep ve Aile Mecmuası”, Kibatek, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2006.

Atıflar:

Ramazan Altınay, “Emeviler Döneminde Bazı Yönleriyle Kadın” EKEV Dergisi, Erzurum 2004, Sayı: 21, s: 80.

Bünyamin Erul, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, Diyanet İlmi Dergi, (Özel Sayı) Ankara 2000, s. 56. (Tahannüs)

Özcan Hıdır, İsrail’de Hadis Çalışmaları ve M. J. Kister, Batıda İslam Çalışmaları, Ankara 2003, s. 280. (Tehannüs)

Süleyman Tülücü, “Yedi Kaside, Muallakat’ın Derlenmesi Üzerine”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Sayı:23, Erzurum 2005, s. 3, 4.

Dergi Hakemliği:

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemliği.

İstem Dergisi Hakemliği.