Hit (704) Y-2056

Sükuti İshak

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 18.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Diyarbakır D.Tarihi : 1868
Ö.Yeri : San Remo / İsviçre Ö.Tarihi : 1903
Görevi : Hekim,Siyasetçi Uzm.Alanı : Asker
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Farsça, Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Sükuti İshak
İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a giderek Askeri Tıbbiyeyi (Tıp Fakültesini) tabip yüzbaşı olarak bitirdi.
Haydarpaşa Tatbikat Hastanesinde çalışmaya başladı.
II. Abdülhamit yönetimine karşı çalışmaları duyulunca Rodos Kalesi'ne sürüldü.
Buradan kaçarak Paris'e yerleşti.
1897'de İbrahim Temo, Abdullah Cevdet. Kafkasyalı Mehmed Reşid ve Bakülü Hüseyinzâde Ali gibi arkadaşlarıyla birlikte Osmanlı îttihad ve Terakki Cemiyetinin Cenevre Şubesini kurdu.
Burada, Osmanlı gazetesini yayımladı.
Aynı yıl cemiyetin Kahire Şubesinin kurulmasına öncülük etti.
Hükümet, bu çalışmalarından tedirgin olarak vazgeçmeleri karşılığında kendilerine mesleklerine uygun görevler verileceğini teklif etti.
İshak Sükuti arkadaşlarıyla birlikte, Trablusgarp'taki yetmiş sekiz siyasi tutuklunun serbest bırakılması karşılığında bu öneriyi kabul etti ve Roma Büyükelçiliğinde doktorluk görevi aldı.
Cemiyet, bu dönemde yayınlarını Londra'da sürdürdü.
Bu yayınlara imzasız yazılarla destek verdi.
Sürgünlük yıllarında tüberküloza yakalanan Sükuti, İsviçre'de San Remo'da öldü. Meşrutiyetten sonra kemikleri 1909'da arkadaşı Dr. Rıza Nur tarafından İstanbul'a getirilerek, Sultan Mahmut türbesi bahçesine gömüldü.

<