Hit (380) MM-353

Kan Tutar

Eser Sahibi : Süleyman Arif Emre Medya Türü : Şiir
İlim Dalı : Konusu :
Link :
Ekleyen : /2019-05-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Kan Tutar

Leblerimle emrine âmâdedir cânım benim
Alda bir bûseyle öldür haydi cânânım benim

Lâl olur birden dilim bilmem neden görsem seni
Görmesem kalmaz karârım dinmez efgânım benim

Hasta gönlüm çok zamandır iftirâkından harâb 
Olmadım bir lahza rahat geçti devrânım benim

Mübtelâyım bir ümitsiz gizli derdin zehrine
Bu sebepten her geçen gün düştü dermânım benim

Yok teselliden nasîbim vermeyin zahmet bana 
Etmeyin bunca eziyet az mı hicrânım benim

Kantutar sen her bakışta kastedersen cânıma
Yâremi sar melhem ol da akmasın kânım benim

Arif Emre her ne etse râzıdır fermânına 
Sahibimsin hem efendim hemde sultânım benim

Süleyman Arif Emre