Hit (1686) MM-75

Naat - Aşk ile Daim Edersem Ah u Vah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2031-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

İLAHİ

Aşk ile dâim edersem âh ü vâh
Ben Resûl-i Kibriyâya âşıkım
Râh-ı aşk içre tenim etsem tebâh
Ben Safiyyül asfiyâya âşıkım

Sensin ol şâh-ı cihânın mefhari
Zât-ı esmâ vü sıfâtın mazharı
Evvelin ü âhirinin serveri
Ben Resûl-i müctebâya âşıkım

Bülbül-âsâ eyleyip âh ü figan
Eylesin hâk-i rehinde terk-i can
Derviş Ahmed virdin olsun her zaman
Ben Muhammed Mustafâya âşıkım

Şeyh Derviş Ahmed