Hit (1633) MM-154

Naat - Gözümden Eşk i Gülgün Oldu

Eser Sahibi : Arif Hikmet Bey (Şeyhülislam) Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT

Gözümden eşk-i gülgûn oldu câri yâ Resûlallah
Hezâr-ı aşkının geldi bahân yâ Resûlallah
Be-hakkı Kâ’be tevfîk-i İlâhî rehber oldukta
Tarîkinde verirdim cümle vârı yâ Resûlallah
Nihânî sûz-i aşkın cevher-efrûz-i dil oldukça
Tahayyül eyledim hâl-i çenârı yâ Resûlallah
Olup pervâne-meşreb aşk ile şeb-tâ-seher
Hikmet Çerâğ-ı dâğ-ı dildir gamküşârı yâ Resûlallah

Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey