Hit (1969) MM-179

Naat - Esiri Gurbeti Hüznü Belayız

Eser Sahibi : Abdulkadir Gulami Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Esîr-i gurbet-i hüzn ü belâyız yâ Resûlallah
Baîd-i mülk ü ıklîm-i safâyız yâ Resûlallah
Beyâbân-ı melâhat içre şâhâ gam peyin tutmuş
Miyâna hem-kemer-best-i cefâyız yâ Resûlallah
Cihât-ı sittemiz tutmuş ceres-veş sıyt-ı isyanlar
Giriftâr-ı yed-i düzd-i hevâyız yâ Resûlallah
Gülistân-ı fenâda bülbül-âsâ kârımız efgan
Heman eshâb-ı fikr-i mâsivâyız yâ Resûlallah
Kazâ yağdırmada yağmur gibi tîr-i cefâyâyı
Baş üzre hep sipergir-i rızâyız yâ Resûlallah
Beyâna kaadir olmaz bu Gulâmî cürmünü lâkin
Şefaat semtine dîde-küşâyız yâ Resûlallah

Abdülkaadir Gulâmî (1860? — 1885)