Hit (1224) MM-170

Naat - Şevki Aşkınla Uyanıp Yare Geldim

Eser Sahibi : Aczi Ağa Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT

Şevk-i aşkınla uyanıp yâne geldim yâ habîb
Şem’-i vechin nûruna pervâne geldim yâ habîb
Ravza-i gülzâr-ı adnin bûyine hayran olup
Bülbül-âsâ aşk ile efgana geldim yâ habîb
Katre-i mehcûr-veş firkatte iken ben garîb
Gark-ı rahmet olmağa ummana geldim yâ habîb
Bî ser ü pâ dertliyim bir mücrimim derman için
Sen şefâat kâm pür ihsâna geldim yâ habîb
Ehl-i tecridim bu gün her vârımı kıldım fedâ
Kâ’be-i kûyine ben kurbana geldim yâ habîb
Bir gedâ muhtâcmım reddetme Aczi bendeni
Dü cihanın fahri sen sultâna geldim yâ' habîb

Aczî Ağa [Edremitli Mürîd zâde]