Hit (1259) MM-210

Naat - Ya Muhammed O Büyük İsmine Hayran Olurum

Eser Sahibi : Ali Rıza Sağman Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2005-05-15

NAAT-I ŞERÎF

Yâ Muhammed! O büyük ismine hayran olurum.
Yaktığın nûr ile gönlümde hurûşân olurum.
Yâ Muhammed! Ne büyüksün ki, senin nâmını ben,
Ne zaman yâda getirsem hemen insan olurum.
Yâ Muhammed! Seni sevmek, ne saadet beşere,
Sana âşık olanın hâkine kurban olurum.
Yâ Muhammed! O kadar çok ki, günahım, ancak
Seni sevmek ile ben nail-i gufran olurum.
Mazhar olmazsam eğer ben, o senin lûtfuna ah!
Akıbet haşre kadar hüzn ile giryân olurum.
Gel de ey bâd-i sabâ! Al, beni uç Yesribe dek
Ki bu sevda ile ben, müktesib-i can olurum.
«Ümmetimdir» deyiyersen «şu Rıza-yı âsi»,
Yâ Muhammed! Ben o dem vâsıl-ı cânân olurum.

Ali Rıza Sağman