Hit (1608) MM-178

Naat - Kemali Zatını Vasf Etti Kuran

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Kemâl-i zâtını vasf etti Kur’an yâ Resûlallah
Ne haddimdir benim olmak senâhan yâ Resûlallah
Risâletden nübüvvetden muallâdır senin pâyen
Değil şân-ı celâlin cây-i iz’an yâ Resûlallah
Seni bir kez görenler şüphesiz Allahı görmüştür
Yüzündür cilvegâh-ı sırr-ı sübhan yâ Resûlallah
Hakikatte sudûr-i cevher-i zât-ı celîlindir
Müeddî-i zuhûr-i kân-ı imkân yâ Resûlallah
Sen ol mahbûbsun kim Hak Teâlâ rehgüzârmda
Eder dünyâ ve mâfîhâyı kurban yâ Resûlallah
Kemâl-i rahmetin ol rütbe halka râyegândır
ki Eder şeytan bile ümmîd-i gufran yâ Resûlallah
Sen ol lâhût-i ma’nî hûbsun ki sûret-i hüsnün
Eder âyîne-i lâhûtu hayran yâ Resûlallah
Maânî-i mukaddes sûret-i güftâre bend eyler
Ne yapsın Avni-i bergeşte- sâman yâ Resûlallah

Yenişehirli Avni Bey (1826 — 1883)