Hit (1467) MM-67

Naat - Ya Resul

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2030-03-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Ey cemâlin pertevi nûr-i hidâyet yâ Resûl
Ol yüzü her kim gören buldu saâdet yâ Resûl
Bulmadı her kim hidâyet görmedi vechin senin
Görmeliser bunda hem rûz-i kıyâmet yâ Resûl
Cümle-i zîrûh olandan zâtın ikrâr etmeyen
Bulmadı bulmalısar her dem selâmet yâ Resûl
Evvelin ü âhirinin hakkına Hak zâtına
Cümle muhtâc olduğun kıldı şehâdet yâ Resûl
Cümle evvel zât-ı pâkin rehber-i a’zamdürür
Hak’kı bulmaz almayan senden icâzet yâ Resûl
Çün verince Hak der-i gufrani miftâhm sana
Vuslatî bîdâde ol dem kıl şefâat yâ Resûl

Şeyh Hasan Vuslat