Hit (2718) KUR-1898

Bursa Kağıthanesi

Kurum Türü : Kağıthaneler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / Bursa Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-10-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Bursa Kağıthanesi
Yine XV. Yüzyılda Bursa'da da bir kağıt imalathanesi bulunduğu kimi kaynaklarda belirtilmektedir.

Bilimsel olarak incelendiğinde bu konuda da kesin bir hükme varmak güçleşmektedir. Nitekim konuyu inceleyen ve daha önce çeşitli kaynaklarda sözü edilen belgeleri araştıran ve bu konuda "Bursa'da kağıt fabrikası meselesi" adıyla özgün bir makale yazan Osman Ersoyun değerlendirmelerine katılmak gerekmektedir.

Buna göre Mehmet Ali Kağıtçının kağıtçılık tarihçesi s. 212 de sözünü ettiği ve kamil Dr. A. Süheyle dayanarak belirttiği Bursa şeriye sicillerindeki 1486 tarihli belge araştırmalara karşın bulunamamıştır.

Adı geçen belgede Bursa'nın Filiboz deresi vadisinde bir kağıthane olduğuna dair kayıt bulunduğu belirtiliyordu. Belge bulunamadığına göre bu konuda kesin bir şey söylemek olanağı ortadan kalmaktadır.


Aynı kağıthane için sözü edilen 1519 tarihli ve Ersoy tarafından bulunarak tam metni anılan makalede verilen belge ise bu tarihten önce Bursa'da bir kağıthane bulunduğunu ve burada kağıt işlendiğini kesinlikle ortaya koymaktadır. Ancak 1519 tarihli belgede de kağıthanenin maliyeti hakkında yeterli bilgi olmadığı için burasının kağıt imal edilen mi yoksa kağıt işlenen bir yer mi olduğu açıklıkla belli değildir.

Adres :
Web :