Hit (1299) KUR-2150

Hadimi Medresesi

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : / Özellik :
Ekleyen : /2018-09-22 Güncelleyen : /0000-00-00

Hâdimî Medresesi

  Numan Hâdimoğlu'nun rivayetine göre medrese, Hâdim'in batısında "Ballıca" denilen yayla yolu üzerinde "Kervanpınar (Kavaklar) adındaki yörenin, doğu yönündeki sırtlar üzerinde kurulmuştur. Hâlâ bu sırtlar üzerinde bir kısım taş duvarları olan dikili harabeler bulunmaktadır. Ayrıca, düz arazi üzerinde de dershaneler ve hocaların lojmanları olduğu sanılan harabeler vardır.[1]

  Geniş bir alana kurulmuş olan medrese; ortası boş, üstü açık dikdörtgen biçiminde inşa edilmiş olup, iki katlı, 400 odalı, geniş dershaneleri olan tek blok halinde taş duvar, yığma bir yapıdır.[2] Medresenin yapımına babası Fahru'r- Rûm zamanında başlanmış, Hâdimî döneminde medrese her yönden zirveye ulaşmıştır.[3] Yıllar geçtikçe gelişen ve ünü etrafa yayılan medreseye etraftan akın etmeye başlayan öğrencilerin sayısı 2000'e kadar yükselmiştir.64

 

 


[1] Hâdimî, Berika,( Terc: Heyet),  Kahraman Yayınları, İstanbul, tsz, c. I, s. 20.

[2] Hâdimî, Mecâm‘u'l -Hakâyık, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1369, s.3.

[3] Savaş Paşa, İslam Hukuku Nazariyâtı Hakkında Bir Etüd, Yeni Matbaa, Ankara, 1955, c. II, s. 52. 64 Savaş Paşa, c. II, s. 53.

Adres :
Web :