Hit (2736) KUR-1897

İstanbul (Bizans) Kağıthanesi

Kurum Türü : Kağıthaneler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / İstanbul Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-10-27 Güncelleyen : /0000-00-00

İstanbul (Bizans) Kağıthanesi
İstanbulun bugün Kağıthane adı verilen semtinde Bizanslılardan kalma ve daha sonra da belirli aralıklarla kağıt üretimi yapıldığı kabul edilen bir kağıthaneden çeşitli kaynaklarda söz edilmektedir.

Bu kağıthanenin varlığına ilişkin bilgilerin büyük ölçüde Evliya Çelebiden 1611-1681 kaynaklandığı anlaşılıyor. Zira Çelebi seyahatnamesinin birinci cildinde "kefere zamanında burada kağıt imaline mahsus kargir kubbelerde ebni kağıthane varmış. Hala su dolaplarının biri Daye hatun camiinin altında numayandır. Harap ise de sehl-i imal ile bir baruthane olması mümkündür." Demektedir.

Mehmet Ali Kağıtçı, II Bayezid döneminden kalma 1509 tarihli bir belgenin bu kağıthanede üretilen kağıt üzerine yazılmış olduğunu Süleymaniye camiinin inşaatı ile ilgili kimi kayıtların bu Kağıthane ürünü kağıtlar üzerine yazılmış bulunduğunu ve tarihçi Ahmet Refik'in Alimler ve Sanatkarlar adlı eserine dayanarak III Selim döneminde kağıthanenin düzenli olarak işletildiğini ileri sürmektedir.

Bütün bunlara karşın İstanbul'un kağıthane semtinde ileri sürüldüğü gibi uzun yıllar faaliyet göstermiş bir kağıthanenin varlığını ileri sürmek için kesin belgeler ve burada üretilmiş kağıt örnekleri elde mevcut değildir.

Adres :
Web :