Hit (4701) K-474

Mecmuatüt tevarihil Mevleviye

Yazar Adı : Seyyid Sahih Ahmed Dede İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Mecmû"atü"t-tevârîhi"l-Mevleviye

Seyyid Sâhih Ahmed Dede tarafından XIX. yüzyılın başlarında kaleme alınmıştır.

Ahmed Eflâkî"nin Me"ârifü"l-kâşifîn ve menâkibu"l- "ârifîn,

Abdurrahmân-i Bistâmî"nin Şemsü"l-âfâk,

Abdülvehhâb-i Hemadânî"nin Menâkib-i sevâkib,

Surûrî Mustafa Efendi (ö.969/1562)"nin Şerh-i Mesnevî,

Rusûhî İsmâil-i Ankaravî"nin Risâle-i "ayniyye ve

Mustafa Sâkıb Dede"nin Sefîne-i nefîse gibi eserlerinden istifade edilerek meydana getirilmiştir.

Eserde yaklaşık 600 Mevlevî şahıs hakkında kısa bilgiler mevcuttur.

Yer yer Farsça beyitler de ihtiva eden eser, mensur Türkçe"dir.

Konya, Mevlânâ Müzesi Ktp., İhtisas nr. 5446"da tespit edilen nüshası üzerinde Cem Zorlu tarafından Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü"nde 1992 yılında Mecmû"atü"t-tevârîhi"l-Mevleviye"nin neşri ve tanıtımı konulu bir Yüksek Lisans tezi yapılmıştır.

Bu çalışma yine Cem Zorlu tarafından Sahih Ahmed Dede- Mevlevîlerin Tarihi adıyla İstanbul-2003"de yayınlanmıştır.

<
1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Sahih Ahmed Dede- Mevlevîlerin Tarihi / Baskı Isim (AR) : / Ebat : - / Yayın Evi : / Yayın Yeri : İstanbul / Yayın Tar. : 2003 / Baskı Dili : Türkçe / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
1.Tez : Tez Isim (TR) : Mecmuatüt tevarihil Mevleviyenin Neşri ve Tanıtımı / Tez Isim (AR) : / Ebat : Standart Tez / Derecesi : Yüksek Lisans / Üniversitesi : Sosyal Bilimler Enstitüsü (Selçuk Üniv.) / Yayın Tar. : 1992 / Tez Danışmanı : / Tez Dili : Türkçe / Özellik : / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : / Konu Fihristi :
...