Hit (4665) K-466

Defteri Dervişan

Yazar Adı : Ali Nutki Dede İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-27 Güncelleyen : /0000-00-00

Defter-i Dervîşân

Ali Nutkî Dede tarafından 1798 yılında kaleme alınmaya başlanmış olan bu eser, kendisinin ölümünden sonra kardeşi Abdülbâkî Nâsır Dede (ö. 1821) tarafından 1813 yılında tamamlanmıştır.

Eserde 1190-1227/1775-1813 yılları arasında Yenikapı Mevlevîhânesi ile ilgili çeşitli bilgilere yer verilmektedir.

İstanbul, Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa, nr. 1194"de tek yazma nüshasıi bulunan eserin 1b-22a varakaları arası Ali Nutkî Dede"nin şeyhliğe (1189/1775) başlamasından vefatına kadar yazdığı notları ihtiva eder.

Burada kendisine intisap eden dervişlerin adları, dergaha geliş ve hücreye çıkış tarihleri, meslekleri, bazı dervişlerin semâ"dan sonra mukabeleye giriş tarihleri, arakiyye giyenlerin isimleri ve giyiş tarihleri ve bazı notlar yer almaktadır.

22b-94b varakları arası Abdülbâkî Nâsır Dede"nin yazdığı notları ihtiva eder.

Burada da, 1804-1808 yılları arasında vefat edene çeşitli Mevlevîhânelere mensup derviş ve şeyhlerle ilgili bilgiler ve 1804-1813 yıllarında Yenikapı Mevlevîhânesi"ne gelen, semâ"dan sonra mukabeleye giren, çilesini tamamlayıp hücreye çıkan, arakiyye ve sikke giyen dervişler hakkında bilgiler vardır.

...