Hit (4448) K-565

Kitabu Mazdek

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Kitâbu Mazdek:

Sâsâniler devrinin ünlü düşünürü Mazdek'in hayatını ve 1. Kubad ile olan münasebetlerini anlatıyor.

Daha sonraki kaynaklarda bu eserden alıntılar vardır.1

İbn Ebî Usaybıa ve diğer müelliflerin bildirdiğine göre İbnü'l-Mukaffa, Aristo'nun Kategoryas'ını, Paremeneas'ını, ve Analutika'sını Yunanca'dan çevirmiştir.

Ayrıca Porfiryus'un İsagoci'sini de Pehlevîce'den Arapça'ya çevirmiştir.2

1. İslam Ansiklopedisi (M. E. baskısı) c. 5-II, s. 867

2.İbn Ebî Usaybia, Uyûnu'1-Enbâ Fi Tabakâti'l-Etıbbâ, Kahire, 1299 h. c. l, s. 308

...