Hit (5615) K-383

Fatih’in Hocası Akşemseddin Hayati ve Eserleri

Yazar Adı : Ali İhsan Yurt İlim Dalı : Teracim
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Fatih’in Hocası Akşemseddin - Hayati ve Eserleri ( Risâletü'n-nû­riyye Tercümesi )

Risâletü'n-nû­riyye, A. İhsan Yurt tarafından Arapça metni ve Akşemseddin'in kardeşi Hacı Ali'nin Türkçe tercümesiyle birlikte ya­yımlanmıştır

(İstanbul 1972).

...