Hit (6312) K-298

Bedayius Sihr fi Sanayi iş Şir

Yazar Adı : Ahmedi İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-08 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-09

Bedayius Sihr fi Sanayiiş Şir

Bu Farsça risale, Reşîdüddin Vatvât'ın (ö. 573/1177-78) Hada'iku's-sihr adlı eseri, edebî sanatla­ra ait açıklamaları özetlenip Farsça ör­nekleri arttırılarak meydana getirilmiş­tir.

Risalenin tek nüshası, Konya Mevlânâ Müzesi'nde bulunan bir mecmuada yer almaktadır (nr. 2540/1, vr. lb-71a).

Ahmedi nin Mirkâtü'l-edeb" ile daha önce varlığından bile haberdar olunma­yan Mîzânü'l-edeb ve Miyârü'l-edeb adlı risalelerini de ihtiva eden mecmua, ilim âlemine ilk defa Nihad Çetin tara­fından tanıtılmıştır.

Yazma, büyük bir hattat ve müzehhip olan Ahmed b. Hacı Mahmûd el-Aksarâyî tarafından 22 Ramazan 835'te (23 Mayıs 1432) istinsah edilmiştir.

Aynı hattat bu mecmuadan başka Ahmedinin Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Hamidiye, nr. 1082 m.l Divan'ını da istinsah etmiştir (istinsah ta­rihi 840 |1436|).

Eserin önemli bir özelli­ği, Ahmedi nin "tevşih" bahsinde bu sa­natı tarif ettikten sonra kitaptaki tek Türkçe örnek olan kendi kasidesinden şu iki beyti vermesidir:

"Ey ki âfâk senün hamdün iderler yekser/V'ey ki kuldur sana ber-beste-kemer Rûm u Hazer/Cümle eşrâf-ı zaman senden alur izzet ü câh / Kamu etrâf-ı zemîn kadr ü alâ senden umar".

Bu iki beytin yazma­da kırmızı mürekkeple yazılmış (yukarı­da altı çizili) harf ve kelimelerinden şu beyit ortaya çıkmaktadır:

"Ahmedî kul­dur sana beste kemer/İzzet ü câh ü alâ senden umar".

Bu dört mısraın ba­şındaki kelimelerin okunmaması halin­de ise ortaya bir rubaî çıkmaktadır.

Böy­lece bu örnekle, Ahmedinin Süleymani­ye Kütüphanesi'ndeki divanında da yer alan ve şairin içinde altı kıta, dokuz ru­baî, iki beyit bulunduğunu söylediği bu kasidesini daha iyi anlamak mümkün olmaktadır.

...
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort