Hit (4584) K-676

Behçetüt Tarf Fi İlmis Sarf

Yazar Adı : Mehmed Tevfik Çerkeşizade İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-07 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-12-14

Behçetü’t-tarf ilmi’s-sarf (İstanbul 1308)

Âmiller,zamirler,ism-i mevsuller, ism-i işâretler, mansuplar, ism-i fâil, ism-i mef’ûl ve mecrûrlar gibi sarf konularını anlatan Arapça bir gramer kitabı olup 76 sayfadır.

...