Hit (3030) K-1147

Divan (Zakani)

Yazar Adı : Ubeyd ez Zakani el Kazvini İlim Dalı : Arap Dili ve Edebiyatı
Kitap Dili : Arabça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : /2014-07-23 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-27
Dîvân

3000 civarında beyit ihtiva edip kaside, gazel, terciibend ve terkibibend, mesnevi, kıta ve rubâîlerden meydana gelmektedir.
...