Hit (3909) D-737

International Journal Of Middle East Studies

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili :
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Dini, Hukuk, İçtimai, Tarih
Ekleyen : /2014-09-27 Güncelleyen : /0000-00-00
International Journal Of Middle East Studies
Ortadoğu İslâm dünyasıyla ilgili tarihî, dinî, içtimaî, hukukî vb. alanlarda yayın yapan ilmî dergi.

Arizona Üniversitesi'nin (ABD) bünyesinde yer alan Middle East Studies Association of North America (MESA) adlı akademik kuruluşun yayın organıdır;
IJMES kısaltmasıyla tanınır.
1970 ten bu yana ve yılda dört defa yayımlanan dergi California Üniversitesi Tarih Bölümü tarafından hazırlanmakta, Cambridge University Press tarafından basılmaktadır.

Genel yayın politikasını, İslâm'ın doğduğu VII. yüzyıl ile bugünkü dönemin arasını kapsayacak boyutlarda Ortadoğu üzerine makaleler yayımlamak şeklinde belirleyen dergi daha çok İran, Türkiye. Pakistan ve Arap dünyasını ele almaktadır.

Bunun yanında toprakları zaman zaman Ortadoğu ülke ve medeniyetlerinin bir parçası olan veya bunların etkisi altında kalan Güneydoğu Avrupa, İspanya ve eski Sovyetler Birliği coğrafyaları da ilgi alanına girer. Bu tarihî ve coğrafî çerçeve içerisinde konuları tarih, politik bilimler, ekonomi, antropoloji, sosyoloji, filoloji, edebiyat, dinler tarihi. İlahiyat, hukuk ve felsefe disiplinleri açısından inceleyen makaleler tercih edilmektedir.

İlim dünyasında önemli bir yeri bulunan dergi, her sayısının yaklaşık elli sayfalık bir hacmini söz konusu alanlarda yayımlanan kitapların tenkit ve tanıtımlarına ayırmaktadır.
IJMES'i neşreden MESA Ortadoğu. Kuzey Afrika ve İslâm dünyası üzerine milletlerarası etkinliğe sahip bir kuruluştur.
1966 yılında elli üye ile faaliyete geçmiş. 2000 yılı itibariyle üye sayısını büyük çoğunluğu akademisyen olmak üzere 2600'e çıkarmıştır.
Faaliyetleri üyelerce seçilen dokuz kişilik yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Temel amacı. İlgi alanına giren dallarda uzmanlaşmış bilim adamları arasında toplantılar, yayın vb. yoluyla iletişim ve yardımlaşma sağlamaktır.
IJMES'in yanında onun gibi yılda dört defa yayımlanan MESA Bulletin ve iki defa yayımlanan MESA Newsletter adlı iki dergisi daha vardır.
En önemli faaliyetlerinden biri de her sonbaharda bir başka Amerika Birleşik Devletleri şehrinde gerçekleştirdiği üyelerine yönelik toplantılardır.
Yine Ortadoğu araştırmalarına yer verilen bu toplantılarda farklı konularda panel ve oturumlar, dia gösterileri ve kitap sergileri düzenlenmektedir.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0