Hit (3676) D-50

Mecmuai Mukarrerati Temyiziye

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Hukuk
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Mecmua-i Mukarrerat-i Temyiziye

"Hukuk ve ceza kısımlarına ait olmak üzere her ay için birer cüzzü neşr olunan" dergi,

Adliye Nezareti İhsaiyat ve Müdevvenât-ı Kanuniye Müdüriyeti tarafından, İstanbul'da, Selanik Matbaası ve Matbaa-i Âmire'de basıldı.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa : Selanik Matbaası ve Matbaa-i Âmire
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi :
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0