Hit (5320) D-719

İstanbul Şehremaneti Mecmuası

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Türkçe
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Eski Eser, Hukuk, İmar, İskan, İstatistik, Tarih
Ekleyen : /2014-08-10 Güncelleyen : /0000-00-00
İstanbul ŞehremanetiMecmuası

İstanbul Belediyesi tarafından yayımlanan dergi.
Şehremaneti Neşriyat ve İstatistik Müdüriyeti Şubesi'nin Eylül 1340ta (1924) aylık olarak yayımlamaya başladığı derginin adı daha sonra İstanbul Belediye Mecmuasîna dönüşmüş ve Teşrinisani 1928'e kadar elli bir sayı çıkmıştır. Latin harflerinin kabul edilmesinin (1928) ardından yayımını sürdüren dergi, bilindiği kadarıyla 1942 yılının Mart ayında basılan 199. sayısından sonra uzun süre çıkmamıştır.

Dergide belediye ile ilgili mevzuat, istatistikler, iskân ve imara dair konular. Şehir haberleri, belediye uygulamalarından doğan hukukî ihtilâflar, resmî yazışmalar, trafik yönetmelikleri hakkında bilgi ve yazılar yanında İstanbul'un tarihi ve şehrin eski eserlerine dair araştırmalara da yer verilmiştir
.
Türk bayrağı hakkında bir yazı ile Ahmet Süheyl Ünver'in "Mahya ve Mahyacılık" başlıklı makalesi (1932), İbrahim Hakkı Konyalı'nın İstanbul'un kasırları, hamamları ve mezarliklarıyla ilgili yazılan dergide yayımlanan dikkate değer çalışmalardandır. A. Kohler adında bir Alman'ın 1930 yılındaki seyahatine dair anılarının İstanbul bölümünün Enver Şâzi tarafından yapılan tercümesi (1930) ve Mühendis İbrahim imzalı "Ayasofya" başlıklı makale de (1937) dikkat çekicidir. Daha sonraki sayılarda Ostrova soyadlı kişiyle aynı yazar olduğu tahmin edilen bu şahsın Sultanahmet semtinde arastanın içinde ve çevresinde İngilizler tarafından yapılan kazılarda bulunan, büyük sarayın bir avlusunun döşemesine ait mozaiklere dair yazıları çıkmıştır.
1941 'de basılan bir sayı Rıza Çavdarlı'nın "İstanbul Mesireleri", Sermet Muhtar Alus'un aynı başlıklı bir yazısı, Sedat Çetintaş'ın şehrin imarı için Beyazıt Simkeşhanı gibi bazı eski eserlerin feda edilmesi gerektiğine dair açıklaması, İbrahim Ostrova'nın Kariye Camii'ndeki Bizans mozaikleri hakkındaki yazıları ile âdeta bir tarih sayısı olmuştur.

Dergide aynı yıl değişik kişilerin, İstanbul'un imarında eski eserlerin zorluklar meydana getirdiği ve bunların yıkılmasının gerektiğini ileri süren görüşlerine yer verilmiş, "Yeni Açılan Unkapanı ve Yenikapı Güzergâhı" başlığı ile bir yazı dizisine başlayan İbrahim Hakkı Konyalı altı sayı devam eden bu makalelerinde, "Atatürk Bulvarı Birçok Tarih Yadigârlarını Meydana Çıkarıyor" alt başlığı ile yeni açılan bu caddenin iki tarafında meydana çıkan tarihî eserleri tanıtmıştır. Ancak cadde açıldıktan sonra bu eserler ortadan kaldırılmıştır. Kırkçeşme. Sekbanbaşı İbrahim Ağa Camii. Yahya Güzel Camii. Voynuk Şücâüddin Camii, Zeliha Hatun Çeşmesi, Sadâret Kethüdası Yûsuf Ağa Çeşmesi, Azepler Hamamı. Elvan Çelebi Camii, Papasoğlu Mescidi, İ. Hakkı Konyalı'nın bulvarın açılışı ile meydana çıkacağını ve restore edileceğini sandığı, fakat ortadan kaldırılan eserlerdir.

İstanbul Belediye Mecmuası'nın son sayılarında, Rıza Çavdarlı ile Sermet Muhtar Alus'un İstanbul mesirelerine dair makalelerinin devamı ile İstanbul'un imarı sırasında eski eserlerin durumları hakkındaki görüşler büyük yer tutmaktadır. Bu sayılarda, Reşat Ekrem Koçu'nun "Tarihte İstanbul'daki Narhlar ve Boğaziçi" başlıklı yazısı ve bir Fransız soylusu olan Mme de Laubespine'in 1895yılında ziyaret ettiği şehre dair anılarının tercümesi de yer almaktadır.
Dergi, 27 Mayıs İhtilâli'nden sonra belediyenin askerler tarafından yönetildiği dönemde İstonb ul adıyla yeniden yayımlanmaya başladı. 27 Mayıs 1961 'de çıkan, Rakım Ziyaoğlu'nun yönettiği dergide tiyatro oyunları ile kadın modası hakkında yazı ve hikâyelere yer verilmiş ve dergi genellikle belediyede çalışanlara hitap eden bir "salon dergisi" olmuştur. Bu dönemde çeşitli belediye haberleri, uygulamaları, yurt dışındaki belediyelere dair yazıların dışında ilmî araştırmalara katkıda bulunabilecek makalelere pek yer verilmemiştir. Bununla birlikte İbrahim Erseyrek'in İstanbul'un bazı eski eserlerine. Nurettin Oryan'ın Osmanlı tarihinden derlenmiş olaylara dair kısa makaleleri, Fehmi Ethem Karatay'm bazı Fransız seyahatnamelerinden İstanbul'la ilgili sayfalan özetlediği yazıları. Muin Ta-yanç'm Türk taş ve çinilerindeki motiflere dair çizimleriyle süslenen seri yazılar dikkate değer.
34. sayıdan itibaren (Temmuz 1966) dergide İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Mehmet Kaplan ve Faruk Kadri Umurtaş'ın yazıları çıkmaya başlamış. Kerim Esmer "Tarih'te İstanbul Sulan Ertan Ünal "İstanbul'un Tarihî Ağaçlan", Orhan Çinili "İstanbul Semtleri", Tahir Karauğuz, Türk Büyükleri" Orhan Erdenen "İstanbul'un Eski Eserleri". Münir Süleyman Çapanoğlu çeşitli tarihî konulara dair dizi halinde makaleler yayımlamışlardır. Asım Sönmez, yazılarında Osmanlı tarihinin önemli şair ve musikişinasları hakkında bilgi vermiş, bu yazılara mezar taşlarının veya evlerinin fotoğrafları da konulmuştur. Tahir Karauğuz'un "İstanbul'un Fethi Yıldönümünde Yeni Bir Belge Yavuz Senemoğlu'nun. "Baba Cafer Türbesi Baki Kesler'in, "Eski İstanbul'da Mahalle Teşkilâtıbaşlıklı makaleleri önemli sayılabilecek yazılardır. Dergi 100. sayısından itibaren sadece belediye faaliyetlerini tanıtan bir yayın organı haline gelmiş, 162-163. sayısından (Mayıs-Haziran 1978) sonra kapanmıştır. Derginin her sayısında yer alan fotoğraflar, 1950'Ii yıllarda yapılan istimlâklerin arkasından uygulanan düzenlemelerin önemli belgeleridir.

Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : 1924
Yayın Bitiş Tarihi :
Yayın Sayı Adedi : 0
Otel Tekstili antalya escort sakarya escort mersin escort gaziantep escort diyarbakir escort manisa escort bursa escort kayseri escort tekirdağ escort ankara escort adana escort ad?yaman escort afyon escort> ağrı escort ayd?n escort balıkesir escort çanakkale escort çorum escort denizli escort elaz?? escort erzurum escort eskişehir escort hatay escort istanbul escort izmir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort mardin escort muğla escort ordu escort samsun escort sivas escort tokat escort trabzon escort urfa escort van escort zonguldak escort batman escort şırnak escort osmaniye escort giresun escort ?sparta escort aksaray escort yozgat escort edirne escort düzce escort kastamonu escort uşak escort niğde escort rize escort amasya escort bolu escort alanya escort buca escort bornova escort izmit escort gebze escort fethiye escort bodrum escort manavgat escort alsancak escort kızılay escort eryaman escort sincan escort çorlu escort adana escort