Hit (1529) Y-4020

Mehmet Ali Kaya

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : mehmet.ali.kaya@edebiyat.ege.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Eskiçağ Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : İngilizce, İtalyanca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Ali Kaya

1979 yılında Çardak Lisesi’nden, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dillleri ve Kültürleri, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1992’de, Doktorasını 1997’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)’nda tamamladı.

30 Kasım 2001 tarihinde Doç. olmuştur.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Eserleri:

Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi, E. Ü. Edebiyet Fak. Yayınları. İzmir 2000 (2. Baskı: İlya Yayınları, İzmir 2005).

Edebiyat Fakültesi Tarihi, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. İzmir 2000.

Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimus Severus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007.

Makaleleri:

“III. Makedonya Savaşı’na Kadar Roma’nın Anadolu Politikası», Tarih İncelemeleri Dergisi XI, 211-232, 1996.

«Anadolu’da Roma Egemenliği ve Pompeius’un Siyasal Düzenlemeleri», Tarih İncelemeleri Dergisi XIII, 163-173, 1998.

«Parthlar (=Arsaklar) ve İ.Ö. I. Yüzyılın İlk Yarısında Roma-Parth İlişkileri», Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, 407-425, İzmir 1999

«Ankyra (Ankara) ve Galatlar», Kebikeç. İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 9, 77-95, 2000.

«Suriye Krallığı’nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri», Tarih İncelemeleri Dergisi XV, 121-136, 2000.

«Batı Anadolu’daki Galat Terörü», Tepekule Tarih, Yerel tarih Araştırmaları Dergisi 2, 79-85, 2000.

«Gaius Iulius Caesar», Kubaba I/1 (2003), 6-10.

“Anadolu’daki Roma Garnizonları”. Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/2 (2003), 83-94.

“Romalılar, Parthlar ve Armenia Krallığı (İ.Ö.96-İ.S.4)”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/1 (2004), 73-86.

“Anadadolu’da Keltler”, Toplumsal Tarih 124 (Nisan 2004), 36-39.

“Romalılar, Parthlar ve Armenia Krallığı (İ.Ö.96-İ.S.4)”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/1 (2004), 73-86.

“Roma’nın Trakyalı İmparatoru Maksiminus”. Kubaba. Arkeoloji-Sanat Tarihi- Tarih Dergisi I/4 (2004), 7-16.

“Hellenogalatai”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi 118 (Kasım-Aralık 2004), 36-42.

«III. Gordianus’un Pers (=Sasani) Seferi: Güzergah, Savaşlar ve İmparatorun Ölümü». Tarih İncelemeleri Dergisi XX/1 (2005), 157-167.

“Salihli Definesi”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi 119 (Ocak-Haziran 2005), 59-78.(N. Çırak ile birlikte)

“Roma Lejyonerleri ve Anadolu”. Tarih Araştırmaları Dergisi XXII/36 (2005), 87-96.

“Anadolu’da Roma Eyaletleri: Sınırlar ve Roma Yönetimi” Tarih Araştırmaları Dergisi 38 (2005), 11-30.

“Büyük İskender: Eğitimi, Karakteri ve Pers Seferi Öncesi Siyasi Başarıları”. Şurada: Tarihin İçinden. Prof. Dr. A. Özgiray’a Armağan (edit. Prof.Dr. A. Erdoğru), İstanbul 2006, s. 379-406.

“Marius Reformlarından Önce Roma Ordusu”. Şurada: Tarih Yazıları. Doğumunun 65. Yılında Prof.Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan (Derleyen A. Erdoğru ), İstanbul 2006, 324-352.

“Büyük İskender ve Anadolu: Takip Ettiği Güzergah ve Politikası”. Kubaba. Arkeoloji-Snat Tarihi- Tarih Dergisi 3/7 (2006), 9-25.

“Roma İmparatorluğu’nu Yöneten Suriyeli Kadınlar”, Belleten LXX/257 (Nisan 2006), 63-82.

“Roma İmparatoru Septimius Severus Döneminde Anadolu”. Tarih Araştırmaları Dergisi, 39 (2006), 27-48.

"Cillanicus Tractus: A Re-Interpretation of its Location" Arkeoloji ve Sanat Derghisi 124 (2007), 45-50.

Bildiriler:

«Eskiçağda Efes’in Bağımsızlığı», Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 1997, İzmir 1997, 23-30.

«Roma Eyaleti Asia’nın Aşağı Büyük Menderes Havzasındaki Mahkeme Bölgeleri». Birinci Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih ve Sanat tarihi Sempozyumu(15-16 Kasim 2001 Söke). İzmir 2002.

«The Traces of Roman Legionary Movements in Anatolia». CIEPO-37th, Moskova 2004 ( Abstract: c.I, s. 366-67).

4. Kaya, M. Ali, «Pergamon Kralı III. Attalos, Galatlar ve Kent devletlerinin Özgürlüğü». Balıkesir Sempozyumu (Balıkesir 17-20 kasım2005). Tepliğler Kitabı. Balıkesir 2007, 215-221.

“Galatian King Deiotarus in Anatolia”. VIII. Congreso Cultura Europea, Pamplona, 26-29 Ekim 2005.

“Alexander the Great and Anatolia”. International Conference Of in the Universities of St. Petersburg, Russia, Europe . 4-6 Nisan 2006 (abstract: s. 170 ).

"Roma İmparatorluk Döneminde Beyşehir Gölü Çevresi" I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir-Konya (2007), s.365-370.

Çeviriler:

Cornelius Nepos, «Hamilcar ve Hannibal», çev. M. Ali Kaya, Belleten LIV/211, 1221-1232, 1991.

“Tarihçi Titus Livius ve Ab Urbe Condita Adlı Yapıtından XLIII. Kitabın Çevirisi”. Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi VII, 327-356, 1992.

Titus Livius, “Gn. Manlius’un Galat Seferi”, çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi X, 361-377, 1995.

Cornelius Nepos, «Miltiades», Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XIII, 251-255, 1998.

Cornelius Nepos, “Themistokles”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVII/2, 85-92, 2002.

Cornelius Nepos, “Cato”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVII/2, 93-95, 2002.

Cornelius Nepos, “Aristides ve Pausanias”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/1 (2003), 105-110.

Kitap Tanıtımı:

B. İplikçioğlu, “Ephesus Yazıtları Işığında İmparator Diokletianus’a kadar Roma Şövalye Sınıfı ve Asia Eyalati’ndeki Resmi Görevliler (Türkçe-Almanca olmak üzere iki dilde yazılmış). Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1993”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIV, 383-385, 1995.

B. İplikçioğlu, “Eski Batı Tarihi. Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya. Ankara 1997”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIV, 309-312, 1999.

D. Magie, “Anadolu’da Romalılar: 2. Batı Anadaolu ve Zenginlikleri (çev. Ö. Çapar-N. Başgelen), İstanbul 2004. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/2 (2004), 183-185.