Hit (773) Y-1374

Veli Sevin

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Ödemiş / İzmir D.Tarihi : 1944
Görevi : Araştırmacı,Arkeoloji,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Eskiçağ Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Veli Sevin
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Bölümü (1969) mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını "Lydia Bölgesi" adlı teziyle (1973) bitirdiği öğretim kurumunda yaptı.
1979 yılında doçent, 1988 yılında profesör oldu.
1966-80 yılları arasında Prof. Dr. Afif Erzen başkanlığında yapılan Van-Çavuştepe, Toprakkale, Van Kalesi, Giyimli ve Edirne-Enez kazılarına katıldı. 1981-86 yılları arasında Karakaya Baraj Gölü kurtarma kazılarından biri olan İmikuşağı Höyüğü kazılarını ve Doğu Anadolu yüzey araştırmalarım;
1987-92 yılları arasında Diyarbakır-Üçtepe Höyüğü kazılarını;
1992-93 yıllarında Van-Karagündüz, 1993 yılında Mersin-Yumuktepe kazılarını yönetti.
1988-92 yılları arasında Prof. Dr. M. Taner Tarhan ile birlikte Van-Gevaş Tarihi Türk Mezarlıkları kazıları ve çevre düzenleme projesini yürüttü.
1993 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü oldu.
Aynı yıl Eskiçağ Bilimleri Enstitüsünün genel sekreterliğine seçildi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalındaki öğretim üyeliği ile birlikte İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı.
Mart 1999'dan itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan vekilliği yaptı.
Makaleleri; Tarih Dergisi, Belleten, Tarih Enstitüsü Dergisi, Anadolu Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, Anatolian Studies, Höyük, Antiquity, Müze-Museum, Orient Express, İstanbuler Mit-teilungen, Tel Aviv, Anatolica, Atlas, İstanbuler Mitteilungen, Archaeology, Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, Bilim ve Ütopya, Toplumsal Tarih, Arkeoatlas gibi yayınlarla armağan ve ortak kitaplarda yayımlandı.
Türk Tarih Kurumu, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Klasik Çağlar Araştırma Derneği, Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü üyesidir.
"Başlangıçtan Persler'e Kadar Anadolu Arkeolojisi adını taşıyan bu yayın (...) Anadolu'nun paleolitik çağlarından başlayarak Pers istilasına kadar olan dönemini akıcı bir dille, okuyucuyu sıkmadan anlatan yapıt, çizim ve haritalarla zenginleştirilmiş.
Bu yapıt, kitabın önsözünde de belirtildiği gibi, Anadolu mozaiğinin en eski, en tozlu taşlarını tanıtmak ve sevdirmek amacını taşımakta, bu tozlu taşların ışıyıp parlaması ile Anadolu kültür mozaiğinin daha da güzelleşip uyumlu hale geleceğini iddia etmektedir.
Kitabın, özellikle yazının Anadolu'ya geldiği Asur Ticaret Kolonileri Çağı ile başlayan Orta Tunç Çağı ve onu izleyen Hitit, Frigya, Urartu ve Lidya uygarlıklarının anlatıldığı bölümleri, konuya yabancı okuyucuların bile kolaylıkla anlayabileceği ve öğrenciler için özet bir ders olabilecek niteliktedir."(A. Ahmet Uhri)

ESERLERİ


Araştırma-İnceleme-Derleme:

 • Excavations at Üçtepe / Üçtepe Kazıları (1989),
 • Yeni Assur Sanatı- Mimarlık (1991),
 • Anadolu Arkeolojisinin ABC'si (1991),
 • Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı (1995),
 • Van-Karagündüz-Bir Erken Demir Çağ Nekropolü / Van-Karagündüz: An Early Iron Age Cemetery (E. Kavaklı ile, 1996),
 • Anadolu Arkeolojisine Giriş (1997),
 • Anadolu Arkeolojisi Başlangıçtan Persler'e Kadar (1997),
 • Nahçıvan'da Arkeolojik Araştırmalar / Archaeological Survey in Nakhicevan (1999),
 • İmikuşağı I: 6.-1. Yapı Katları (2001),
 • Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I (2001),
 • Eski Anadolu ve Trakya (2003),
 • Hakkâri Taşlan / Çıplak Savaşçıların Gizemi (2005).