Hit (4548) D-129

Ati Gazetesi

Yazar İşl.Müd. : Sahibi :
Yayın Logosu : Yayın Dili : Osmanlıca
Yayın Aralığı : Dergi Türü : Gazete, Siyasî
Ekleyen : Nurgül Çepni/2010-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Âti Gazetesi

İttihat ve Terakki mensuplarını tenkid eden yazıları ile dikkati çekti.
İstanbul`un işgali üzerine Anadolu`da başlayan Millî Mücadele`yi destekleyen yazılar yayımladı.

Millî Mücadele`den sonra, inkılâplar için zemin hazırlama amacına yöneldi.
Bu dönemdeki yazılarında Celâli Nuri, çoğunlukla harf devrimi ve hukuk devriminin gerekliliği üzerinde durdu.
393. sayıya kadar Âti adıyla yayımlanan gazete, 394. sayıdan itibaren İleri adını aldı.

782. sayısından itibaren 3 sayı da Ahval adı ile yayımlandı.

Celâl Nuri daha sonra gazetesinin adını (İleri) soyadı olarak aldı (1934).


Adres :
Telefon :
Fax :
E-Posta :
Yayınlayan Kurum / Matbaa :
Yayınlandığı Ülke :
Yayınlandığı Şehir :
Yayın Başlangıç Tarihi : Kanunusani 1334/1918
Yayın Bitiş Tarihi : 1 Kanunuevvel 1340/1924
Yayın Sayı Adedi : 782