Hit (606) Y-592

Gül Baba ( Cafer )

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İlegüp Köyü/Uluborlu/İsparta D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : Budin Ö.Tarihi : 1541
Görevi : Mutasavvıf Uzm.Alanı : Şiir,Tasavvuf
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-01-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Gül Baba

Asıl adı Cafer'dir. Misâli mahlasını kullandı.
Tanınmış mutasavvıflardan Veliyûddin b. Yahnkılıç'ın oğlu.
Hayatıile ilgili bilgiler rivayetlere dayalıdır.
Evliya Çelebiye göre Merzifonlu bir Bektaşi dervişiydi.
Fatih Sultan Mehmed devrinden Kanunî devrine kadar birçok savaşa katıldı. Budin'in fethinde şehit düştü.
Evliya Çelebi, Gül Baba'nın kavuğunda daima bir gül taşıdığı için bu lakabı aldığım yazmaktadır.
İsparta'nın Uluborlu ilçesi İlegüp köyündeki Veli Baba dergâhındaki kayıtlardan da asıl adının Cafer olduğu anlaşıldı.
Rıza Tevfik Bölükbaşı tarafından şairin manzum ve mensur eserleri olduğu ve bunları Miftahûl-Gayb adlı risalesinde topladığı belirtildi.
Güldeste adlı bir yazmada bulunan Misâli mahlasıyla dokuz şiirin ona ait olduğu ileri sürüldü.
Bugün Budapeşte'de bulunan türbesi, 1543-48 yılları arasında Budin Beylerbeyi Yahya-paşazade Mehmed Paşa tarafından yaptırılan Gül Baba Tekkesinin son kalıntısıdır.
Değişik tarihlerde tamir gören bu türbe, Macaristan'da bir buçuk yüzyıl kadar süren Türk hakimiyeti devrinde, birçok müslümaanın ziyaret ettiği bir mekân oldu. Bu ziyaretçilerin bazıları Gül Baba hakkında birtakım şiirler yazdı. Evliya Çelebi (Seyahatname, 6/244), Kemâl adlı bir şair ve Budinli Hisalî onun için şiir yazanlardandır.