Hit (787) Y-4634

Levent Karaduman

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Bartın D.Tarihi : 1978
Görevi : Hattat,Hoca Uzm.Alanı : Hat Sanatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-18 Güncelleyen : /0000-00-00

Levent KARADUMAN

1978 yılında Bartın’da doğdu.
Orta ve lise eğitimi ile birlikte İslami ilimleri tahsil etti.
12 yıl süren tahsili esnasında 1992 yılında eski hat örneklerini inceleyerek çalışmalar yaptı.
1995 yılında Fuat Başar’dan Sülüs ve Nesih meşketmeye başladı.
2003 yılında icazet alarak kendi özgün eserlerini yurt içinde ve yurt dışında açılan sergilerle sanatseverlerin beğenisine sundu.
Çeşitli kurum ve kuruluşlarda hat hocalığı yaptı.
Hat sanatını estetik açıdan çizgi bilimi olarak değerlendirip bu alanda araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunmakta olup, çoğu birbirinden farklı şekilde tasarlanmış 200 hilye-i şerif , 100 civarında istif, Şekerzade Mehmet Efendi, Hafız Osman, Derviş Ali gibi üstadlara ait birçok Kur’an-ı Kerim, Kıt’a ve Hilye-i Şerif'i restore, tashih ve taklid ederek eksiklerini tamamladı.
Celî Sülüs’te Sami Efendi, Sülüs- Nesih’te Mehmet Şevki Efendi ekolünü takip eden Levent Karaduman, tarih boyunca yapılmış olan 1000 civarındaki besmele formuna ilaveten 18 yeni Besmele formu geliştirdi.

Hat sanatında ’Hilye-i Şerif’ kavramına yeni bir tarz getirdi ve bu tarz ile Çağdaş Hat Sanatının ilk temsilcisi oldu.
Çeşitli cami, çeşme, tekke ve türbelerde taşa mahkük eserleri de bulunmaktadır.

Klasik hat sanatı çizgisi dahilinde Klasik ve Modern çizgi anlayışını bir arada kullanarak oluşturduğu tarzı ile çağdaş eserler üretmeye devam etmektedir.
Sanatçı TBMM Milli Saraylar Genel Sekreterliği, Klasik Türk Sanatları Merkezi’ nde danışmanlar komitesi üyesi olarak Hat hocalığı yapmaktadır.