Hit (748) Y-3651

İskender Oymak

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ioymak@firat.edu.tr
D.Yeri : Malatya D.Tarihi : 1964
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

İskender Oymak

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Malatya

Doğum Tarihi: 1964

Yabancı Dil: İngilizce - Arapça

Lisans: Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi 1985

Yüksek Lisans: Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1994

Doktora: İnönü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

Doçentlik: Y.Ö.K 2004

ESERLERİ

Kitap

Malatya ve Çevresinde Ziyaret ve Ziyaret Yerleri, Malatya, 2002.

Zerdüştlük (İnanç, İbadet ve Adetler), Elazığ, 2003.

Makaleler

· İskender, OYMAK, “Osmanlı Döneminde Malatya Şehrinin Demografik Yapısı”, Osmanlı, C.V, Yeni Türkiye Yayını, 614–621, 1999

· Eski Türk İnanışlarından Ağaç Kültünün Malatya’daki İzleri, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 6, 55–74, Elazığ, 2001.

· Dinler arası Diyaloga İlişkin Görüş ve Düşünceler, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 5, 160–192, Elazığ, 2000.

· Akçadağ ve Çevresinde Kutsal Mekân Anlayışı, F.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 5, 443–465, Elazığ, 2000.

· Gökçeada Hıristiyanlarında Kurban Geleneği, Dini Araştırmalar, C.4/12, s.169–180 Ankara, 2002.

· Gelibolu Yöresinde Ziyaret Fenomeni, Dini Araştırmalar, 5/14, 131–148, Ankara, 2002.

· Türkistan’da Zerdüştlüğün Yayılması ve Etkileri, Yeni Türkiye, Türkler, C. 3, 375–384, Ankara, 2002.

· Ocak Kültü ve Malatya’daki İzleri, Türk Kültürü, 41/479, 82–93, Ankara, 2003.

Sempozyumlar

· Siyasi Anlamda Egemenlik Kavramının Dinler Tarihi Açısından Tahlili, Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu (Tarihten Günümüze İç ve Dış tehditler) 571–586, Elazığ, 2002.

· Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Çevresinde Misyonerlik faaliyetleri, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye'de Misyonerlik faaliyetleri Sempozyumu, 01–02-Ekim, Ankara, 2005

· Türk Kültüründe Nevruz, 21.03. 2004, İnönü Üniversitesi Kongre salonu, Atatürk Kültür Araştırma Merkezi.

· Misyonerlik Faaliyetleri, 24.12.2004, Harput Eğitim Merkezi, Diyanet.

· Dinlerarası Diyalog, 14. 01. 2005, Elazığ Türk Ocağı Konf. Salonu, Türk Ocağı

· Türkiye’de Misyonerlik Faaliyetleri, 25.02.2005. Bahattin Ögel Konf. Salonu,

· Türk Kültüründe Nevruz, Bingöl halk Eğitim Konferans salonu, 21.03.1998, Bingöl valiliği.