Hit (870) Y-3666

Davut Kılıç

Künyesi : Yrd. Doç. Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : dkilic@firat.edu.tr
D.Yeri : Kırşehir D.Tarihi : 1963
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Davut Kılıç

Özgeçmiş

Doğum Yeri: Kırşehir

Doğum Tarihi: 1963

Yabancı Dil: İngilizce - Arapça

Lisans: Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi 1989

Yüksek Lisans: Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1992

Doktora: İnönü Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1997

ESERLERİ

Kitap

· Davut, KILIÇ, “İstanbul Ermeni Patrikhanesinin Bağımsızlık Hareketlerine Yönelişi (1850-1896)”, Osmanlı II, (ed. G. Eren), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, ss.153-159.

· Davut, KILIÇ, “Inclining of Istanbul Ermanian Patriarchate toward the movement of inderdepence (1850-1896)", The Great Ottoman Turkish Civilisation I, (Executive Editor: G.Eren), Ankara 2000, ss.471-477.

· Davut KILIÇ, Osmanlı İdaresinde Ermeniler Arasındaki Dini ve Siyasi Mücadeleler, ASAM Yayınları, Ankara, 2000

· (İkinci Baskı) Osmanlı Ermenileri Arasında Dini ve Siyasi Mücadeleler, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2006

· Davut KILIÇ, Osmanlı Ermenileri Üzerine Araştırmalar I, Elazığ 2006

Makaleler

· Davut Kılıç, "Rusya'nın Doğu Anadolu Siyasetinde Eçmiyazin Kilisesinin Rolü (1828-1915)" Ermeni Araştırmalar, S: 2, (Ankara Haziran-Temmuz-Ağustos 2001), ss.49-64.

· Davut Kılıç, "Ermenistan'ın Kuruluşunda Çarlık Rusya'nın Rolü", Ermeni Araştırmaları, C:3, S:11, (Sonbahar 2003), ss. 67-83.

· Davut Kılıç, "Ermeni Meselesinin Siyasallaşmasında Emperyalist Devletlerin Rolü", Ermeni Araştırmaları, S: 23-24 (Nisan 2006), ss.119-141.

· Davut, KILIÇ, “XIX. Asırda İngiltere’nin Ortadoğu politikasının Osmanlı Ermenilerine Yansıması”, Türk Dünyası Araştırmaları, 117, 89-97, Aralık , 1998

· Davut, KILIÇ, "Rusya'nın Eçmiyazin Katoğikosluğuna Nüfuzu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesine Tesiri", Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan Erdem, C:12, S:36, (Mayıs 2000), ss.973-988’de yayınlanmıştır.

· Davut, KILIÇ, "Selçuklulara Kadar Anadolu'da Gregoryen Ermeni Kilisesi (M.451-1100)", Türk Kültürü, 752-760, Aralık , 2000

· Davut, KILIÇ, "Osmanlı Ermenileri Arasında Katolik Kilisesinin Kuruluş Faaliyetleri", Yeni Türkiye, (Ermeni Sorunu Özel Sayısı II.), 38, 726-734, Mart , 2001

· Davut Kılıç, "Ortadoğu Halklarında Nevruz", Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi, S:50, (Mart 2007), ss.31-37.

Sempozyumlar

· Davut Kılıç, "1915'te Tehcir Edilmeyen Ermeniler", Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri II, (20-21 Nisan 2002), Ankara 2003, ss.113-120.

· Davut Kılıç, "Ermeni Terörünün Ortaya Çıkışında Kilise ve Din Adamlarının Rolü (1863-1896)", Azerbaycan Atatürk Merkezi'nin düzenlemiş olduğu Ermeni İddiaları ve Azerbaycan Gerçeği II. Uluslararası Sempozyumu, (28 Mayıs 1 Haziran 2005) Bakü.

· Davut Kılıç, "Hınçak ve Taşnak Komitecilerin İstanbul Ermeni Patrikhanesine nüfuzu", Ermeni Araştırmaları 2. Türkiye Kongresi Bildirileri II, Ankara 2007, ss.803-822.

· Davut Kılıç, “Dini İlişkiler Bakımından İstanbul Ermeni Patrikhanesi”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler I, (nşr. Metin Hülagü vd.), Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS) (20-22 Nisan 2006 Kayseri), Erciyes Üniversitesi Yayını 2007,ss. 559-574.

· Davut Kılıç, "Ermeni Kimliğinin İnşasında Kilisenin Rolü", Icanas 38 (10-15 Eylül 2007) Ankara'da sunulan tebliğ

· Davut Kılıç, "Ermeni Din Adamlarının Arşiv Belgelerine Yansınayan Siyasi Faaliyetlerinden Bazı Örnekler", Icanas 38, (10-15 Eylül 2007), Ankara'da sunulan tebliğ

· Davut Kılıç, "79. İstanbul Ermeni Patriği Zaven Efendinin Faaliyetleri (1913–1915,1919–1922)" VI. Uluslararası Atatürk Kongresi (12-16 Kasım 2007) sunulan tebliğ.

· Davut Kılıç, "Ermeni ve Kürt Meselesinin Ortaya Çıkışında Doğu Anadolu'nun Jeopolitik Önemi", IV. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, (16-17 Ekim 2003), Elazığ 2004, ss.469-478.

· Davut Kılıç vd, "Elazığ, Tunceli ve Bingöl Çevresinde Misyonerlik Faaliyetleri”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik Sempozyumu (01-02 Ekim 2005, Ankara) Ankara 2005, ss.121-131.