Hit (474) Y-3442

Fuat Aydın

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : faydin@sakarya.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Dinler Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Fuat Aydın

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Atatürk üniversitesi, 1987

Yüksek lisans: dinler tarihi, Marmara üniversitesi, 1994

Doktora: dinler tarihi, Marmara üniversitesi, 2000

ESERLER

Kitaplar

  • E.E. Pritchard, Sosyal Antropoloji, Birey Yayınları, İstanbul 1998.
  • W. Montgomery Watt, Müslüman Hıristiyan Diyalogu, Birey Yayınları, İstanbul 1998.
  • Van Mohd Daud, İslam Bilgi Anlayışı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2003.
  • Thomas Luckman, Görünmeyen Din, Rağbet Yayınları, İstanbul 2003.
  • R. Pettazzoni, Tanrıya Dair, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
  • Mircae Eliade, Doğum ve Yeniden Doğum, Kabalcı Yayınlarından Basılacak.
  • James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, Din Fenomenolojisine Giriş, İz Yayıncılık, İstanbul 2004
  • W. Montgomery Watt, Dinlerde Hakikat (Yayına Hazır).
  • Joachim Wach, Dinler Tarihi, Bir Bilim Dalı Olarak Kuruluşuna Teroik Bir Giriş, (Yayına Hazır)

Tez

· Yüksek Lisans Tezi Ali b. Rabbin Rabben et-Taberî ve Eseri er-Redd Ale'n-nasârâ

· Doktora Tezi: Aziz Pavlus ve Din Anlayışının Yansımaları

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

· "Hz. İsa Sonrası Tartışma Konularından Havarilik ve Pavlus'un Havarilik Anlayışı", Hıristiyanlık, Dünü, Bugünü ve Geleceği, Dinler Tarihi Araştırmaları-III, Dinler Tarihi Derneği Yayınları, Ankara 2002, 71-96.

· Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

· Ali b. Rabbed et-Taberi Hayatı ve Eserleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 1995, I, .

· "Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemindeki Misyonerlik Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerle İlgili Çalışmalara Yönelik Bir Bibliyografya Denemesi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2003, VII, 85-113.

· "Sır Dinlerinde Kurtuluş", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi VIII. sayıda yayınlanacak.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

· "Watt ve İslam Vahyi'nin Kaynağı: Eleştirel bir Analiz, Başlıklı Tebliğin Müzakeresi, Oryantalizmi Yeniden Okumak Batıda İslam Çalışmaları, TDİB Yayınları, Ankara 2003, s. 213-218.

Tercümeler

Makaleler

· R. Pettazzoni, "Monoteizmin Teşekkülü", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2002, II, 285-300.

· Seyyid Hüseyin Nasr, "İslam-Hıristiyan Diyaluğundaki Teolojik Birkaç Meseleye Dair", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya 2001, 77-88.

· R. Pettazzoni, "Tanrı'nın Sıfatları Üzerine", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakaraya 2001, III, 53-76.

· R. Pettazzoni, "Fenomenolojik Yapı ve Tarihsel Gelişi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakaraya 2002, V, 139-146.

· Ninian Smart, "Kurtuluş Öğretisi", Mesihi Beklerken, Rağbet Yayınları, İstanbul 2004.

· John Hick, "Dini Çoğulcuk", Bilgi Dergisinde Yayınlanacak