Hit (1755) Y-2754

Nazif Şahinoğlu

Künyesi : Prof. Dr. Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Trabzon Vakfıkebir Güney (Esentepe) Köyü D.Tarihi : 1936
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Fars Dili Edebiyatı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Farsça, İngilizce, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Prof. Dr. Nazif Şahinoğlu

1936 yılında Trabzon Vakfıkebir Güney (Esentepe) Köyü’nde dünyaya geldi.

İlkokulu 1952 yılında İstanbul’da dışarıdan bitirdi.

1959’da İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden,

1960'da İmam-Hatip Lisesi’nden,

1963 Haziranında da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisinden mezun oldu.

1950 yılında okul dışından başlamış olduğu Arap dili ve edebiyatı öğrenimini kesintili bir şekilde de olsa tüm tahsili boyunca sürdürdü.

İstanbul’un en seçkin hocalarından farklı ve değerli dersler almayı ihmal etmedi.

1963 yılı Ekimi’nde dışarıdan girdiği doktora sınavını başararak, doktora öğrenimine başladı.

1964 senesinde Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne Farsça asistanı oldu.

1966’da Alau’d-Devle-yi Simnânî (Hayatı, Eserleri, Kelâm Telakkisi, tasavvufî Görüşleri) ve Beyânü’l-İhsân li-ehli’l-Îkânı’nın edisyon kritiği adlı çalışması ile doktor ünvanını aldı.

Askerlik görevini müteakiben bir yıl süreyle İran’da, yirmi ay kadar Fransa’da bilimsel araştırma yapmak, bilgi, görgü ve ihtisasını artırmak amacıyla bulundu.

1973’de Sa’di-yi Şîrâzî ve İbn Teymiye’de Fert ve Cemiyet İlişkileri başlıklı çalışması ve yayınlanan diğer makaleleriyle doçent ünvanını aldı.

Nuvîdi-yi Şîrâzî ve Salâmân u Absâl’ı isimli takdim tezi ve otuzu aşkın diğer bilimsel madde ve makaleleriyle 1983 yılında profesör oldu.

Akademik hayatının 29 yılı Erzurum’da geçti.

Eserleri

1. Nuvîdi-i Şîrâzî ve Salâmân u Absâl’ı (Salâmân u Absâl hikâyelerinin orijini, variyantları ve Nuvîdî’ninki ile Câmî’ninkinin mukayesesi), Türdav Ofset Tesisleri, İstanbul 1981

2. Sa’di-i Şîrâzî ve İbni Teymiye’de Fert ve Cemiyet İlişkileri, İşaret Yayınları, İstanbul 1991

3. Farsça Grameri (Sarf ve Nahiv), Kitabevi Yayınları, İstanbul 1997