Hit (931) Y-4607

Recep Çetintaş

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Kahramanmaraş D.Tarihi : 1960
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Fıkıh,Tefsir
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-09-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Recep Çetintaş

1960 yılında Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Karagöz Köyü’nde dünyaya geldi.
İlkokulu Karagöz Köyü İlkokulunda, Liseyi 1982 yılında Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.
Aynı yıl Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesine girdi.1987 yılında buradan mezun oldu.
1989-1990 yılları arasında Ribat dergisinde köşe yazıları yazdı.
İngilizce ve Arapçadan çeviriler ve inceleme-araştırma türünde telif eserler yayımladı.

1996 yılında “Tefsirde Esbâb-ı Nüzûl Problemi” konulu Master Tezi hazırlayarak Yüksek Lisansını tamamladı ve bilim uzmanı oldu.
Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde İslam Hukuku Bilim Dalında; 'İlk Beş Asır Usulü'l-Fıkh Literatüründe Teklîfî Hüküm Terimleri' adlı Doktora Tezi hazırlamaktadır.

Birçok okulda öğretmenlik ve idarecilik yaptı.
Lise yıllarından itibaren şiirle ilgilenen şairin kitaplık çapta şiirleri olup bunlardan bazıları 'Türk Edebiyatı Dergisi'nde ve Vakit gazetesinde, bazıları da; 'Türk Şairleri Şiir Antolojisi' ve 'Yürüyen Merdiven' adlı antolojilerde yayımlandı.

Eserleri:
1-Devlet, Siyaset, İbadet Üçgeninde Cuma Namazı (Kayseri: Usûl Yayınları, 1995)
2-Kur'an'da Velayet Kavramı (Basılmadı)
3-Tefsirde Esbâb-ı Nüzul Problemi (Master Tezi, basılmadı)
4-Dâvet Yolu Üzerine Sorular, (Arapçadan Çeviri, İstanbul, Vahdet Yayınları,1990)
5-Cihad İşte Yol (Arapçadan Çeviri, Kayseri, İstişare Yayınları,1991)
6-İbadetler Fıkhı (Arapçadan Çeviri, Kayseri, İstişare yayınları, 1991)
7-Hadis Metodolojisi ve Edebiyatı (İngilizceden Çeviri, Kayseri, Usul Yayınları, 1998; İz Yayıncılık, İstanbul,2008)
8- El-Esas Fi's-Sünne (Arapçadan bir komisyonla birlikte çeviri, Aksa Yayınları, 1991)
9-İslam Hukukuna Göre Devlet Başkanlarının Çeşitleri ve Hükümleri (Arapçadan çeviri, Kayseri, Usul Yayınları, 1993)

Şiir Antolojileri:
10-Yürüyen Merdiven 1
11-Yürüyen Merdiven 3
12-Türk Şairleri Şiir Antolojisi 4. cilt