Hit (1417) Y-4053

Mustafa Uyar

Künyesi : Arş. Gör. Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : uyar@humanity.ankara.edu.tr
D.Yeri : Zonguldak/Ereğli D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen Uzm.Alanı : Dil Araştırmacısı,Tarih
Görev Aldığı Kurumlar : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) Mezuniyet : Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Farsça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-11 Güncelleyen : /0000-00-00

Mustafa Uyar

10 Ağustos 1977 Zonguldak/Ereğli doğumludur.

1994 yılındaKaradeniz Ereğli Lisesi’nden,

1999 yılındaAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

Aynı yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı.
2002 yılındaAnkara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı’ndan “İlhanlı Devletinde Argun Dönemi” adlı tezi ile mezun oldu.
2003–2004, Arapça dil eğitimi almak için Suriye Şam Üniversitesi Dil Enstitüsü’nde bulundu; tez çalışması ile ilgili Arapça kaynaklar üzerine araştırma yaptı.
2005 Yaz Dönemi, Tahran Üniversitesi, Dahkhoda Enstitüsü’nde Farsça dil eğitimi aldı; İran Milli Kütüphanesi ve Tahran Üniversitesi Kütüphanesi’nde araştırmalarda bulundu.
14 Eylül 2007, “İlhanlı Devleti’nin Askerî Teşkilâtı” isimli tez çalışmasıyla Doktor unvanı aldı.
Halen, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi’dir.

Makaleleri:

Adab el-Harb ve el-Şeca‘a’ya Göre ‘Hisar ve Kuşatma Geleneği’”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/40 (2005) 215–224.
Hinduşâh Nahçivânî’ye Ait Düstûr el-Kâtib fî Ta’yîn el-Merâtib Adlı Eserde Casusluk Anlayışı”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV/38 (2005) 281–289.
Akkoyunlular”, Genel Türk Tarihi, Ankara 2002, V, 365–379 (Doç. Dr. İlhan Erdem ile birlikte).
Karakoyunlular”, Genel Türk Tarihi, Ankara 2002, V, 351–364 (Doç. Dr. İlhan Erdem ile birlikte).
İlhanlı Devletinde Yahudi Bir Vezir: Sa‘düddevle”, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003) 226–242.

Bildiriler:

İlhanlı-Memlûk Mücadelesinde Bir Kırılma Noktası:Vâdî el-Hazindâr Savaşı”, International Congress of Asian and North African Studies (ICANAS), 14 Eylül 2007.

Çeviriler:
Bausani, A., “İlhanlı Hakimiyeti Zamanında İran’da Din” (Religion Under the Mongols), Tarih Araştırmaları Dergisi, XX/32 (2002) 223-231.
Allouche, Adel, “Tegüder’in Kalavun’a Ültimatomu” (Tegüder’s Ultimatum to Qalawun), Dil ve Tarih-Coğrafya Dergisi, 46/1 (2007) 243–254.

Kitap tanıtımları:

Ahmed İsâ Bek,Tarihi Bîmâristânhâ der-İslam”, Belleten, 248 (Nisan 2003), 201–202.

A. Yaşar Ocak, "Sarı Saltık, Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl)", Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33 (2003) 185–195.

Osman G. Özgüdenli, "Turco-Iranica, Ortaçağ Türk-İran Tarihi Araştırmaları”, OTAM, 18 (2005) 413-414.