Hit (962) Y-2478

Yasin Aktay

Künyesi : Dr.Araştırma Görevlisi Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta : yaktay@yahoo.com
D.Yeri : Siirt D.Tarihi : 1966
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Sosyolog
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Yasin Aktay
Siirt doğumlu.
İlk, orta ve lise eğitimini Siirt'te tamamladı.
Aynı yıl girdiği ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde (1990'da) lisans;
"Political and Intellectual Disputes on the Academisation of Religious Knowledge" başlıklı tezle yüksek lisans;(1993)
"Body, Text, Identitiy" başlıklı tezle doktorasını bitirdi. (1997)
Araştırma görevlisi olarak girdiği Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde halen öğretim görevlisi.(1992)

Eserleri:


Kitaplar:

 • Önce Söz Vardı
 • Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme
 • Postmodernizm ve İslam, Küreselleşme ve Oryantalizm
 • Din Sosyolojisi
 • Ayrıca Bryan S. Turner'dan Max Weber ve İslam'ı
 • Muhammed Arkoun'dan Tarih, Felsefe ve Siyaset üzerine Konuşmalar'ı çevirmiştir.Makaleleri:

 • Siyasal İslâm Anlatısının Sonu
 • Modernizmin Aydınlanma Vehmi
 • Kur’an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı
 • Objektivist ve Relativist İradeler Arasında Kur'an'ı Anlama Sorunu
 • Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru
 • Anlamın Termodinamiğine Doğru: Dücane Cündioğlu'nun Çabası
 • Kur'an Yorumlarının Hermenötik Bağlamı
 • Modernist Yorumun Tekno-Lojik Çıkarları
 • Objektivist ve Relativist İradeler Arasında
 • Tarihselciliğe bir Soykütüğü Denemesi
 • Tarihslecilikteki Huzur İradesi
 • Cumhuriyet: Bir Hiper-Gösteren
 • Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Din İstismarı
 • Cumhuriyet, Toplumsal Değişim Söylemleri Ve Demokrasi
 • Eskatolojilerin Sonu'ndan Çatışmanın Devamına
 • Formanın Rengi Sermayenin Rengine Karışırsa
 • Kültürel Sahihlik Söylemleri ve Modernlik
 • Küreselleşme ve Siyasal Metafizik
 • Sınırlarına Sığmayan Demokrasi ve İslâm
 • Tarihbozumu ve Tarih Bilinci
 • Yarınlar İçin Osmanlı Tarihi
 • Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Bilgi Toplumu
 • Karizma, Popüler Kültür ve Faşizm
 • Türkiye'nin Beden Siyaseti ve Sembolik Kapitalizmi
 • Birleşen Dünyada Çoğalan Kültürler?