Hit (879) Y-2043

Korkut Tuna

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Balıkesir D.Tarihi : 03.Haz.44
Görevi : Araştırmacı,Dekan,Yazar Uzm.Alanı : Sosyolog
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Fransızca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-13 Güncelleyen : /0000-00-00

Korkut Tuna
Edremit İstiklal İlkokulu (1955), Edremit Lisesi (1961), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden "Platon'a Göre Sofistler"adlı lisans tezi ile (1969) mezun oldu. Aynı fakültenin Sosyoloji Kürsüsünde "Yurtdışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi" adlı tezi ile doktora (1975) yaptı.
1977 yılında yine aynı kürsüde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1982 yılında yardımcı doçent, 1985 yılında "Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşmaları Üzerine Sosyolojik Bir Deneme" adlı teziyle doçent oldu. 1990 yılında fakülte tarafından görevlendirildiği Fransa'da Institut de Recherches sur les Societes Contemporaines (IRESCO) kitaplığında bilgi sosyolojisi konusunda araştırmalar yaptı.
1991 Yılında Edebiyat Fakültesi dekan yardımcılığına seçildi, 1992 yılında profesör oldu. 1993–96 yıllan arasında Sosyoloji Araştırma Merkezi müdürlüğü ve 1994–96 yıllarında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcılığı yaptı.
Çalışmalarını, İstanbul Üniversitesindeki öğretim üyeliğinin yanında Edebiyat Fakültesi dekanlığı, Sosyoloji Bölüm başkanlığı, Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı başkanlığı ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi müdürlüğü yaparak sürdürdü.
Makalelerini 1989'dan itibaren Sosyoloji, Millî Kültür, Yeni Türkiye, Türk Yurdu, Türkiye Günlüğü dergilerinde yayımladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, İÜ İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi Sosyoloji Konferansları Dergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi gibi dergilerin yayın kurulu üyeliklerinde bulundu. Ayrıca bazı kitaplara bölümler yazdı. Sempozyumlara, katılarak bildiriler sundu, bu bildiriler sempozyum kitaplarında yer aldı.

ESERLERİ:

  • Yurtdışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi (1981)
  • Şehirlerin Ortaya Çıkış ve Yaygınlaşması Üzerine Sosyolojik Bir Deneme (1987)
  • Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine (1993)
  • Yeniden Sosyoloji (2002).